علی شیشه ای و توهماتش (داستان های جعلی علی شیشه ای )

علی شیشه ای   برای ساخت  مواد  به سایت  های  غیر مجاز  سر  میزد سایت هایی که با یک فیلتر ساده باز می شود .
 می گویید کدام سایت ها
همان سایت هایی که روش ساخت مواد را از قرص های ساده سرماخوردگی تا فسفر قرمز یاد می دهد  .
 او مدعی بود در  سایتها روش ساخت   کبالت و نیکل وروی را استخراج می کند   ولی در اصل بدنبال  ساخت مواد در کارگاه شیمیایش بود .
 نمی دانم برای مصرف خودش یا برای  ساخت فروش  من نمی خواهم روش ساخت مواد را بنویسم  که اینکار کار غلطی است  من از اطلاعاتی که در کامپیوتر من گذاشته بود متوجه خیلی مسائل شدم .
 او انقدر خسیس  بود  که از کامپیوتر من استفاده می کرد . در این سایت ها  افراد شیشه ای را  به مصرف تشویق می کنند می گویند به تبلیغات توجه نکنید با مصرف ویتامین های گروه ب و ث و.... از عوارض شیشه در امان هستید .
خوب من برای شما مثال نقض این گفته را می گویم علی شیشه ای  خیلی  جون دوست  است  برای  همین  طی  یک برنامه دقیق
دائم  از  ویتامین  ث ، ائی ، ب 1 ب3  و ب کمپلکس و   کلسیم  استفاده  می کند   ولی  دچار  تمام  عوارض  شیشه  شده  بله  ظاهرش نشان  نمی دهد  ولی  از داخل  نابود  شده   کسی  که   فخر  می فروخت  که  مهندس شیمی پلیمر رنگ امیر کبیر است  الان   نمی تواند یک جدول ساده را  بخواند  چشم هایش کم سو شده معده درد دارد  دستگاه گوارشش خوب کار نمی کند   دائم سر درد دارد   چند بار دچار قلب درد شدید شده تا لب سکته رفته   تازگی  کمر درد  زانو درد  تمام مفاصلش درد  می کرد  . 

منبع سایت     GLASSYAIL .VERY Cerebral Palsy IRANIAN

هیچ نظری موجود نیست: