اگر بخواهی تو هم خدا می شوی ؟ You Are God ALONE

سلام بر شما که  این مطالب را می خوانید
ای برادریا خواهری که تاکنون مطالب مرا دنبال کرده اید و خوانده اید من از شما  تشکر می کنم
بسیار درد اور است انسان در جامعه ای زندگی کند که  جسمش در ان پروش یافته است   اما روح  روان و افکارش  با ان  سازگار نباشد
You Are God  ALONE

 چه اعتقاد به خدا یا طبیعت داشته باشی باید اذعان کنی خلقت  انسان  درحد کمال بوده است 
خداوند  یا طبیعت مهم نیست کدام ما را افریده است  ؟
 تک تک ما منحصر به فرد افریده شده ایم   هرکدام از ما معجزه ای از خلقت هستیم  .درست است اثر انگشتانمان یا ژنتیک دو نفر در این جهان یکی نیست اما همه ما در موضوعی وجهه اشتراک داریم همه ما انسان هستیم و هم ما فکر می کنیم
از نظر من انسانها دو دسته هستند
انهایی که انسان باقی می مانند  و انهایی که به مقام خدایی می رسند ؟
خدا چیست خالق کیست ؟
خدا خالق است و خلق می کند اما مگر ما انسانها نمی توانیم چیزی را خلق کنیم ؟
خلق کردن در من تو هم هست ما هم می توانیم خلاق باشیم ؟
لزومی ندارد چیز ان چنان مهمی را خلق کنی تا نامت در جای نوشته شود
خلق کردن کار انسانی است که از مغز خود استفاده می کند او فکر می کند  مسائل را حلاجی می کند و با نگرشی درست به سوی  خلق  کردن و ساختن چیزی می رود که  پیش از ان وجود نداشته است 
انسان خلاق یا  از نظر من خداوند  می تواند یک نویسنده یا شاعر یا نقاش یا مخترعی باشد که توانسته است از عقل و هوش خود بیشترین بهره را برده و از ان استفاده کند
اگر شعر می گویی تو خالقی اگر می نوازی تو خالقی اگر کتاب  می خوانی و می فهمی و از انها استفاده می کنی تو خالقی
وقتی از مغزت از حافظه خودت از اطلاعاتت استفاده می کنی و با کنار هم گذاشتن انها به  نتیجه  جدیدی در زندگی می رسی  تو خلاقی تو خالقی تو خدایی
مغز و حافظه ما بالاترین ارزش ها را در دنیا دارد  و گرانبها ترین هدیه طبیعت به ما است که قیمتی برای ان متصور نیست
به این دلیل است  که من از هر انچه عقل و حافظه ام را زائل می کند از بین می برد    متنفرم  زیرا من را از جایگاه خدایان به زیر می کشد
شما چطور ؟
بنده ای یا خدا ؟هیچ نظری موجود نیست: