شکل انواع مواد مخدر زیر میکروسکوپ به چه صورت می باشد؟

شکل انواع مواد مخدر زیر میکروسکوپ به چه صورت می باشد؟
ایا از خودتان پرسیده اید  یک ماده مخدر زیر میکروسکوپ چه شکلی  است؟
این همان سوالی است که سارا شوئنفلد هنرمند از خود پرسید.
او برای یافتن پاسخ این سوال، استودیوی عکاسی خود را تبدیل به آزمایشگاه کرد و محلول هایی از مواد مخدر مختلف و داروهای مجاز و غیرمجاز را در معرض نگاتیو های فیلم قرار داد.
واکنش های شیمیایی حاصل به شکل اثری هنری تحت عنوان All You Can Feel بزرگنمایی شده و در قالب عکس های بزرگ چاپ شدند.
تصاویر این مواد رابطه بین عکاسی، کیمیاگری، داروسازی و روانشناسی را نشان می دهند.
 بیننده گویی با مشاهده این تصاویر رابطه بین اثرات این مواد با شکل آنها را بررسی می کند.

235633_829
کوکائین
235634_410
کافئین
235635_470
  (متامفتامین )شیشه
235636_494
اکستازی
235637_476
آدرنالین
235638_315
هروئین
235639_206
کتامین
235640_226
کتامین
235641_556
ال اس دی (LSD)
235642_171
مجیک ماشروم (Magic)
235643_856
اورفیریل
235644_469
اسپید (Speed)
235645_309
اسپید+مجیک (Speed + Magic)
235646_727
والیوم

هیچ نظری موجود نیست: