بسته بندی های رنگ وارنگ از ماده مخدر اسپایس با نام ها و اشکال زیبا برای بخور دادن به گاوهای مشکل پسند جهان در فروشگاها موجود است !.http://kctv.images.worldnow.com/images/23270861_BG2.jpg

قابل توجه کسانی که دام داری دارند !

بخور اسپایس  برای طویله گاوهای شما  در بسته بندی های زیبا به تهران رسید  !

داداش یگهو گول بسته  بندی را نخوری ؟
روی اکثرا انها  به انگلیسی البته خیلی  ریز  نوشته : مصرف انسانی ندارد ؟Not for Human Consumption
حال این بسته بندهای زیبا و قشنگ  با وزن 1 تا 3 گرم  انهم  برای ماده ای که به عنوان کود شیمیایی و مواد صنعتی  بخور برای  دام  وارد می شود چرا باید  این همه اشکال قشنگ و رنگ وارنگ باشه   الله الم !

http://static.webshopapp.com/shops/067255/files/025533495/paris-3g-aromatic-potpourri.jpg
  تازه وزن این ماده که به عنوان بخور برای طویله گاوها است چرا سه گرم است .
اخر  داخل  طویله به این بزرگی که من می بینم !این  سه گرم دود بشه که به  همه گاوها نمی رسه!

یعنی گاوها موقع خرید  می روند داخل فروشگاهای اسمارت  شاپ (هوشمند )  و  زمان  خرید از دیدن این عکس ها خوششون می اید و یکی را انتخاب می کنند و می خرند !
 بابا این خارجی ها گاوهاشون چقدر با هوشند !!

http://www.herbal-xtreme.com/wp-content/uploads/2014/08/Fidel-Mix-Aromatic-Potpourri.jpg
 شاید یک گاوی یک زمانی  ارزو داشته مثلا فیدل کاسترو بشه و یک گاو  دیگر می خواسته  به جای گاو بودن میمون بشه !
به ما چه !

http://blazeomatic.com/wp-content/uploads/2014/04/Crazy-Monkey-Exotic-Herbal-Incense-Potpourri-420-Aromatic-Aromatherapy-Burnable-Botanical-Sachet-Relaxation-Blend-10g.jpg
گیاه کانابیس(ماری جوانا ) را در خارج  از ایران در بسیاری کشورها دام داری ها با مجوز دولت  برای خوراک گاو می کارند و گاو بعد از مصرف مخدر گل (ماری جوانا )اشتهای گاوی پیدا کند و کلی  چاق و چله میشه ! این هم بخور گاو است دیگه ؟
چقدر گاو های خارجی حال هول  می کنند !! خوب البته رئیس گاو داری   بعد  بیشتر از گاوها شیر می دوشه  و کلی سینه گاوها را فشار می دهد و گاو هم که تو عالم هپروت و نعشگی است حال هم می کنه !
شیر گاوه که تمام شد و مغزش هم توهم زد و دیوانه شد و جنون گاوی گرفت  رئیس گاو داری می برش برای ذبح کردن .
  و همه گاوهای ماریجوانای خورد و دود اسپایس گرفته  را پخ پخشون می کند و با گوشتش سوسیس کالباس یا بیفتک  درست می کنند
بیچاره گاوه خبر نداره اخر عاقبت این خوراک ماریجوانا دادن به جای علف  و این بخور اسپایس توی طویله   به جای بوی پشکل  اخر عاقبتش چیه !
خوب گاوه دیگه.
مثل ما و  بچه های ما که نیست ما می فهمیم  که گاو نیستیم چون  عقل و شعور داریم  
اما گاوه  که نمی فهمه گاوه !
http://www.spice4high.com/wp-content/uploads/2014/08/Bomb-Marley-potpourri.jpg

اقا توجه
این ها که بالا نوشتم  شوخی نبود !
  به راستی روی این بسته های زیبا با وزن بین 1 تا 5 گرم 10گرم  نوشته مصرف انسانی ندارد
Not for Human Consumption
و دارای یک ماده شیمیایی مخدر روانگردان است که صد برابر قویتر از مخدر گل  است
نام خیابانی این مواد  اسپایس یا ادویه است  و بیش از 3000 نوع بسته بندی به اشکال جالب دارد
  ماری جوانا صنعتی یعنی همان اسپایس خودمونه که صد برابر قویتر از مخدر گل است .
یک بار بزنی دیگر مخ بیمخ !
یعنی ادم با مصرف مخدر اسپایس تبدیل به گاو می شود !×!!


هیچ نظری موجود نیست: