.رابطه بین کمبود ویتامین D و انتی بادی ضد مخمر نان و بیمارهای نقص ایمنی با فاکتور رشد میدکین growth factor midkine (MK) .

Midkine in vitamin D deficiency and its association with anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies

AUTHOR(S)
Serinkan Cinemre, F.; Cinemre, Hakan; Karacaer, Cengiz; Aydemir, Birsen; Nalbant, Ahmet; Kaya, Tezcan; Tamer, Ali
PUB. DATE
February 2016
SOURCE
Inflammation Research;Feb2016, Vol. 65 Issue 2, p143
SOURCE TYPE
Academic Journal
DOC. TYPE
Article
ABSTRACT
Objectives and design: The growth factor midkine (MK) is a protein that is involved in cancer, inflammation, immunity. Vitamin D is a potent immunomodulator. Anti-Saccharomyces cerevisiae antibody (ASCA) is reported in autoimmune disorders, some of which are among the causes of vitamin D deficiency. 
 The objective of this study was to investigate a possible association of MK and ASCA with vitamin D deficiency. Materials and methods: 208 adults presented to internal medicine outpatient clinic for history and physical examination has been studied. Serum biochemistry, vitamin D, MK, ASCA-IgG and -IgA, IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, PDGF, VEGF were obtained. Results: Vitamin D deficiency was 74.2 %. Serum MK level was significantly higher in vitamin D-deficient compared to vitamin D-sufficient individuals (1138.1 ± 262.8 vs 958.6 ± 189 pg/mL, respectively; P < 0.009). Serum MK levels were also significantly higher in both ASCA-IgG and -IgA positives compared to negatives (1318.5 ± 160.3 vs 1065.5 ± 256.1, P = 0.008 and 1347.7 ± 229.7 vs 1070.1 ± 250.9 pg/mL, P = 0.011, respectively). Vitamin D was significantly lower in ASCA positives ( P = 0.044).Vitamin D showed positive correlation with IL-1β ( r 0.338, P < 0.009) and negative correlation with VEGF ( r −0.366, P < 0.004). Conclusions: MK was significantly elevated in vitamin D deficiency and associated with ASCA positivity which was significantly increased in vitamin D deficiency. These findings suggested that molecular mechanism of vitamin D deficiency may be related with some inflammatory processes.
پروتینی به نام فاکتور رشد میدکین   growth factor midkine (MK) در  بدن است که جلوی التهاب اندام ها و سرطان را می گیرد در کسی که کمبود ویتامین D دارد  سیستم دفاعی بدن در برابر سرطان ومخمر نان  و بیماری های اتوایمون به درستی عمل نمی کند  و ریسک سرطان و بیماری های مزمن بالا می رود  در ضمن زمانی که شما کمبود ویتامین D دارید ماده ای ضد مخمر نان در بدن شما  ایجاد می شود که  ایین انتی بادی ضد مخمر نان بعد ها ممکن است سرطان کولون و التهابات مختلف بدهد  مثل بیماری های خود ایمنی ارتریت روماتید ام اس و دیگر بیماریها می شود

هیچ نظری موجود نیست: