چرا درد دل کردن باعث آرامش انسان می شود /اعتیاد به درد دل کردن چیست / چرا ما معتاد به غیبت کردن می شویم.

زمانی که ما از دردها و غصه های خود  با کسی درد و دل می کنیم  ماده شیمیایی  از گروه فنتیلامین  در مغز ترشح می شود این ماده  در زمان همدلی با ما ترشح شده و به سرعت به موادی مثل انکفالین و اندورفین و دوپامین  (مثل مخدر مورفین  ) تبدیل شده   و سبب ارامش ما می شود
ترشح ماده فنتیلامین در زنان سریعتر و راحتر و بیشتر از مردان صورت می گیرد  به این دلیل زنان بیشتر از مردان درد دل می کنند
تقسیم بندی افراد درد دل کننده
دو گروه از افراد هستند که بیشتر درد دل می کنند
کروه اول کسانی که به دنبال دو گوش برای شنیدن هستند
گروهی که فقط به دنبال شنونده هستند و منظور از درد دل کردن انها اثبات نظرات و حقانیت خودشان است این گروه به دنبال پاسخ مناسب برای رفع مشکل خود نیستند
گروه دوم درد دل کننده های که به دنبال حل مسله هستند
گروه دوم افرادی هستند که بعد از درد دل  با مشاور خود از پند ها و راهنمایی او در جهت رفع مشکل خود بهره می گیرند
با چه کسی باید درد دل کرد
شخصی که با او درد دل  می کنید باید فردی بی طرف و انسانی اگاه باشد و حق و انصاف را در نظر گرفته و راهنمایی او برای رفع مشکل شما عاقلانه و درست واقع بینانه  باشد
اعتیاد به درد دل کردن
اعتیاد به درد دل کردن در گروه اول زنان اعتیاد ایجاد می کند  (کسانی که بدنبال گوش برای شنیدن  هستند )
 در زمان درد دل ماده مخدری (فنتیلامین تبدیل به مورفین ) در مغز ترشح می شود گروهی که اکثرا زنان و فقط به دنبال شنونده  هستند معتاد به درد دل کردن می شوند انها بعد از مدتی که درد های قبلی خود را مطرح می کنند و شنونده از گفتار تکراری انها خسته می شود  چون  موضوع جدیدی برای گفتگو ندارند کارشان به غیبت و زیر سوال بردن شخصیت اطرافیان می شود  انها  با بدگویی و برجسته نمودن خضوضیات بد اطرافیان و بزرگنمایی عیوب دیگران  توجه شنونده را به گفتارشان جلب می کند هدف انها  از این کار پنهان نمودن بدی ها  و کمبود های شخصیتی  و احساس حقارت خودشان است این گروه  با کوچک کردن دیگران  در واقع  می خواهند شخصیت خود را بزرگ و بی عیب جلوه دهند و شنونده غیبت با تائید عیوب دیگران و اظهار اینکه شما این ایراد را ندارید باعث ترشح ماده شیمیایی فنتیلامین  در مغز درد دل کننده می شود و همین کار باعث معتاد شدن اشخاص به غیبت کردن می شود

هیچ نظری موجود نیست: