ازمایشات بر روی انسان ها توسط ارتش امریکا (عملیات لک )Operation LAC (Large Area Coverage)

ازمایشات  بر روی انسان ها توسط ارتش امریکا (عملیات لک )Operation LAC  (Large Area Coverage)


عملیات لک Operation LAC (Large Area Coverage)

این ازمایش توسط  قسمتی از نیروهای بررسی کننده مواد شیمیایی در ارتش امریکا چندین بار در سال های 1950 و 1952 و 1957و 1960  به کمک نیروی هوایی امریکا بر روی خاک امریکا انجام شد شامل ریختن مواد شیمیایی  به صورت ذرات ریز (ائروسل )حاوی سولفید کادمیوم روی و مواد فلورسانس  بر روی مناطق غیر نظامی در خلیج سان فرانسیسکو کارولیناوی جنوبی و جرجیا مینسوتا  و دریای شمال نزدیک شرق انگلستان انجام شد این عملیات چندین بار در سالهای مختلف توسط قسمت ش-م-ر ارتش و به کمک نیروی هوایی امریکا انجام شده است  
 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/C-119(021001-O-9999G-016).jpg

نیروی هوای امریکا به کمک هواپیمای دو موتوره ای سی 119 مقدار زیادی از این مواد شیمیایی را در طول سالها از دهه 1950 تا 1960 بر روی مناطق مسکونی امریکا و بر سر مردم امریکا بدون انکه ملت بدانند فرو ریخت .

گسترش این مواد به طوری بود که حتی به بعضی از نقاط کاناد و خلیج مکزیک هم رسید

هدف از این ازمایش بررسی مناطق الوده به نوعی باسیل به نام باسیل globigi  عنوان شد .

 http://undsci.berkeley.edu/images/endosymbiosis/210648D_Kunkel_72dpi.jpg


این باسیل برای انسان زیاد بیماری زا نیست اما  ساختار این باسیل بسیار مشابه با باسیل سوبتلیس و باسیل  سیاه  زخم است و گفته شده است ریختن این مواد شیمیایی بر روی مناطق انسانی برای بررسی این  مسله است که می توان با مواد فلورسانس رد این باکتری را  بکمک عکسبرداری هوایی از جمعیت  ساکن در مناطق مذکور رد گیری و مشخص کرد یا خیر  زیرا در این صورت می توان از این راه برای اشکار سازی باسیل سیاه زخم در مناطق جنگی  نیز کمک گرفت .

اما واقعیت به راستی چیز دیگری است 

در رابطه با عملیات شبنم 

در رابطه با عملیات دیو

در رابطه با عملیات مخمر نان و شراب ایران 

ادامه دارد 

 opium.site: سازمان سیا .مخدر روانگردان LSD و رویاهای دهه 60 (مرگ فرانک ...
چطور از راه دور می توان مغز افراد را کنترل کرد - opium.site - Blogger
opium.site: کنترل ذهن و شست وشوي مغز در سازمان سيا با مواد مخدر چگونه ...
متدهای کنترل فکر و اشتغال فکر برای دوری از افکار ب... - opium.site
تکنیک های کنترل فکر و اشتغال فکری برای درمان هوس مصرف ماده مخدر ...
opium.site: دانشمندان جنایتکار نازی و کشور اسرائیل و شرکت های ...

Mind Control & MKULTRA یافتن داروی برای حقیقت و آزمایشات با ال اس دی بر روی مردم امریکا

 opium.site: Bath salts drug and CIA mind control project(mk-ultra ... opium.site: Turbina corymbosa توربین(توربینا) کوریمبوسا حاوی ... opium.site: یک تریپ ال اس دی برای همیشه (فلاش بک)

استفاده از دستگاه کنترل فکر و رابط مغز و کامپیوتر Brain–computer interface در دنیایی نه چندان دور (هفت کلید بهشت )

ترس از زومبی ها (آدمخواران ) امریکا را فرا گرفته است BATH SALT

opium.site: تزریق ماده مخدر (نمک حمام ) (مفدرون با MDPV)باعث قطع دست ...

ماده مخدر روانگردان نمک حمامBath Salts Drugs چیست و چگونه عمل می کند

ماده مخدر نمک حمام و نفس شیطان و متامفتامین (شیشه)شما را زومبی ( zombie)می کند

جوانی تحت تاثیر ماده مخدر نمک حمام صورت مردی را خورد وجوان دیگری قلب و مغز هم اطاقی خود را خورد

 مخدر روانگردان نمک حمام  مخدر bath salt مخدر مفدرون با پیرووالرون .

Bath salts drug and CIA mind control project(mk-ultra سازمان جاسوسی سیا و مخدر نمک حمام

 سایکدلیک راک یا راک روان‌گَردان Psychedelic rock - opium.site "Sasha" Theodore Shulgin - opium.site - Blogger OPIUM.SITE : کراک چیست OPIUM.SITE : فرافکنی اثیری Astral projection و برون ... OPIUM.SITE : علل شیوع اعتیاد به مواد مخدر در میان ایرانیان، از ... OPIUM.SITE : داستان طنز مواد مخدر OPIUM.SITE : شیشه ای ها هروئینی نمی شوند OPIUM.SITE : نقش روانگردان ها درالهام واثرات ذرات بنیادی و ... OPIUM.SITE : ساخت شربت و پد زیر زبانی کتامین برای ...

 

هیچ نظری موجود نیست: