اثرات مشابه فلفل و ماری جوانا بعلت افزایش اناندامید در درمان التهاب دستگاه گوارشی و روده ها .

اثرات مشابه فلفل و ماری جوانا  بعلت افزایش اناندامید در درمان التهاب دستگاه گوارشی و  روده ها 
تحقیقات دانشمندان نشان می دهد مصرف فلفل و ماری جوانا تاثیرات یکسان بر روی افزایش سیستم ایمنی رودها و سیستم گوارشی انسان دارند 
به نظر می رسد چه فلفل یا ماری جوانا  اگرمصرف شود  هر دو در معده به یک گیرنده خاص متصل می شوند و باعث کاهش التهاب در دستگاه گوارش و روده ها  می شوند. این کشف می تواند منجر به توسعه درمان های جدید برای دیابت نوع ۱ و کولیت که یک بیماری التهابی روده است، منجر شود.
این پژوهش که مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم چاب شده است، توسط محققانی از دانشگاه تغذیه کانکتیکات آغاز شد. آن ها ماده شیمیایی موجود در فلفل تند را وارد بدن گروهی از موش ها کردند و کشف کردند که موش هایی که از این ادویه مصرف کرده بودند، التهاب کمتری  در  روده  های خود داشتند.
آنها دریافتند که با افزودن  کپسایسین  ماده فعال در فلفل به غذای  موش ها، آنها قادر به درمان دیابت نوع ۱ شدند.
جالب است که کاپسیسین با اتصال به گیرنده خود به نام TRPV۱، که در مسیر دستگاه گوارش یافته می شود، اثر خود را اعمال می کند. با این اتصال ترکیبی به نام آناندامید ایجاد می شود که از نظر شیمیایی مشابه  کانابینوئید  های موجود در ماری جوانا است.
محققان یافتند، آناندامید است که التهاب روده ها را در موش ها کاهش می دهد و باعث بهتر شدن سیستم ایمنی آن ها می شود. درنتیجه این بار آناندامید را وارد بدن موش ها کردند و همان نتایج قبلی را مشاهده کردند. در حقیقت آناندامید با اتصال به گیرنده دیگری باعث تولید نوعی از ماکروفاژ ها می شود که این ها التهاب را در سرتاسر دستگاه گوارش کاهش می دهند.
پانکراس اندامی است که باعث حفظ سطح انسولین و گلوکز در خون می شود. کسانی که مبتلا به دیابت نوع ۱ هستند،  سیستم ایمنی بدن به اشتباه به سلول های تولید کننده انسولین لوزالمعده حمله می کند.  این تحقیق نشان می دهد که اثر حفاظتی آناندامید می تواند  به درمان افراد مبتلا به دیابت کمک کند.
گیرنده هایی که آناندامید در روده به آن ها متصل می شود، در مغز نیز وجود دارند و این گیرنده ها با کانابینوئیدهای موجود در ماری‌جوانا واکنش می دهند. با این حال، دانشمندان مطمئن نشده اند که چرا باید چنین گیرنده هایی را داشته باشیم و عملکرد آن ها چیست.

کاوا کاوا یا فلفل استرالیایی - علم شناخت مواد مخدر و روان ...

هیچ نظری موجود نیست: