سیتوکروم (P450 3A4 ) یا (CYP3A4) یکی از مهمترین انزیم های بدن انسان است .

سیتوکروم (P450 3A4)  یا (CYP3A4)  یکی از مهمترین انزیم های بدن انسان است .
این انزیم  به طور عمده در کبد و  روده یافت می شود. کار این انزیم   اکسید  کردن مولکول های کوچک خارجی آلی ( xenobiotics )، مانند سموم یا مواد مخدر،  و داروها است  تا با متابولیسم انها را از بدن خارج کند .
بسیاری از داروها  توسط CYP3A4 غیر فعال، میشود  خود این انزیم توسط میوه گریپ فروت غیرفعال می شود 
این آنزیم اکسید کننده است. چندین تن از اعضای دیگر از  خانواده  انزیم های پی 450  در سوخت و ساز داروها و مواد مخدر دخیل هستند ،
 اما CYP3A4 رایج ترین و یکی از متنوع ترین انزیم های گروه پی 450 است 

 مانند تمام اعضای خانواده، انزیم های پی 450  ساختار این انزیم  یک  هموپروتئین hemoprotein  ،  است یعنی یک پروتئین حاوی هیم  (آهن ) یک اتم آهن است.

این انزیم در زمان جنینی در داخل بدن انسان وجود ندارد و بعد از تولد است که در بدن ساخته می شود و سطح این انزیم در ماه چهارم تولد به حدود  40 در صد سطح این انزیم در بالغین و در 12 ماهگی به سطح 72 در صد بالغین می رسد .

این انزیم بطور عمده در کبد است اما در رودها هم وجود دارد و به تازگی در مغز هم کشف شده است گو اینکه ما هنوز اثرات وجود این انزیم را در مغز نمی دانیم 


هیچ نظری موجود نیست: