اپلیکیشینی جدید در آمریکا طراحی شده که تمایل افراد برای استفاده از مواد مخدر را تشخیص می دهد.


اپلیکیشینی جدید در آمریکا طراحی شده که تمایل افراد برای استفاده از مواد مخدر را تشخیص می دهد.
به ، نقل از نشریه تکنولوژی ریویو، این اپلیکیشن جدید توسط استارتاپی واقع در شیکاگو  عرضه شده است  و در تشخیص تمایل فرد به استفاده از مواد مخدر از سطح پیشرفته ای از هوش مصنوعی بهره می گیرد.
این اپلیکیشن تلفن همراه Triggr Health نام دارد و نحوه عملکرد  این اپلیکیشن  با فناوریهای دیگر تفاوت دارد.
این اپلیکیشن درحالی که تعداد روزهای  که فرد در دوران ترک اعتیاد است  را زیر نظر قرار می دهد، به عنوان پل ارتباطی  بین کاربر  با تیمی از کارشناسان بهداشتی عمل می کند.
در واقع این افراد در طول روز با فرد مورد نظر اقدام به رد و بدل کردن پیام می کند و جالب اینکه اگر فرد در طول روز به سراغ این اپلیکیشن نرود، تیم مورد نظر با وی تماس می گیرند.
اینکه این اپلیکیشن چگونه اطلاعات مختلف را جمع آوری می کند در نوع خود جالب توجه است. این اپلیکیشن سرنخهای مورد نظر را راههایی نظیر الگوی پیام نویسی، تاریخچه تماسهای گرفته شده، خواب کاربر و مکانی که در آن قرار دارد را به دست می آورد.

هیچ نظری موجود نیست: