چندی قبل اقای برای ترک سیگار به من مراجعه کرد به او 100 میلی گرم سیلوسایبین هر هفته به مدت 8 هفته دادم بعد از مدتی بیمار ادعا می کرد که شب ها وقتی که می خوابد قادر است در تاریکی کامل حدود اشیا را بخوبی تشخصی بدهد
ابتدا تصور کردم نکند طرف دچار توهم شده است اما در یک مکان تاریک من ایشان را مورد ازمایش قرار دادم و با مقایسه با افراد سالم صحت موضوع را تائید می کنم
قبلا هم فردی ادعا هایی عجیبی کرده بود او ادعا کرده بود یکی از اقوامش که دچار کور رنگی بود بعد از مصرف یک دوز سیلو سایبین مدعی دیدن رنگ قرمر و درمان کورنگی شده است البته من در این باره اعتمادی به حرف ایشان نکردم و چون اینترنت را در باره اثرات سیلو سایبین بر روی سلول های شبکیه زیر رو کردم چیزی پیدا نکردم حالا از مدیریت سایت و کسانی که مطالبی در این باره می دادند می پرسم ایا تاکنون این چنین ادعای را شنیده اید و یا مطلبی در این باره خوانده اید لطف لینک انرا برای من ارسال کنید