سیستوسل .افتادگی مثانه .سیستوسل یا افتادگی مثانه در خانمها اغلب به علت زایمانهای سخت ایجاد می شود . خانمها اعلب بعد از 40 سالگی ممکن است دچار حالت افتادگی مثانه بشوند. اولین علایم ان به صورت خروج ادرار در موقع خندیدن یا سرفه کردن است .در فرم های شدید مثانه از واژن خارج می شود

سیستو سل
سیستوسل یا افتادگی مثانه در خانمها اغلب به علت زایمانهای سخت ایجاد می شود .
خانمها اعلب بعد از 40 سالگی ممکن است دچار حالت افتادگی مثانه بشوند. اولین علایم ان به صورت خروج ادرار در موقع خندیدن یا سرفه کردن است .در فرم های شدید مثانه از واژن خارج می شود
http://images.ddccdn.com/cg/images/en2362556.jpghttp://www.bristolsurgery.com/images/Scan16.jpghttp://www.sciencephoto.com/image/295017/530wm/M8500552-Bladder_prolapse-SPL.jpg
 ابتدا جدار مثانه وارد ناحیه واژن می شود و بعلت تغییر زاویه دهانه مثانه بی اختیاری ادرای دیده می شود
عکس هایی از هیدرو سل (کیسه بیضه آب آورده )دزومورفین .کروکودیل .کراک روسی .کراک ایرانی .کروکو...
ساخت 4 متیل امینو رکس از فنیل پروپانولامین
 طریقه ساخت مخدر کراک روسی یا دزومورفین از کدئینهیچ نظری موجود نیست: