حکیم درمانگر اعتیاد بهتر از پزشک ترک اعتیاد !

زمانی  که اپاندیس شما دچار التهاب می شود و به یک پزشک جراح مراجعه می کنید برای شما بسیاری مسائل مهم نیست شما فقط به دنبال طبیب و جراح زبر درستی هستید که کار خود را به خوبی بلد باشد
در همه زمینه های پزشکی برای بیمار فقط علم و زیر دستی پزشک مهم است
اما از نظر من یک درمانگر اعتیاد فقط یک پزشک نیست او باید یک حکیم باشد تا بتواند به بیمار خود کمک کند زیرا او درمانگر روح و جسم بیمار است و در این جا است که مسله مهمی را باید در نظر گرفت !
یک حکیم برای درمان بیمار باید از همان ابتدا به خوبی به این مسله واقف باشد که ایا می تواند این بیمار را درمان کند و یا قادر به درمان این بیمار نیست و این شجاعت را داشته باشد که اگر از درمان معتادی عاجز است او را به حکیمی حاذق تر از خودش معرفی کند .
زیرا این مرام حکمی است که از ابتدا بین حکیمان بوده است .
یک پزشک درمانگر اعتیاد باید علاوه بر علوم پرشکی باید  بر علوم دیگری مثل فلسفه جامعه شناسی و اصول تفکر صحیع و ادیان الهی به خوبی تسلط داشته یاد   تا بتواند به درمان اعتیاد به پردازد او باید واقف و اگاه به نفش دین در زندگی و هدف از حیات انسان  و دارای  استدلال قوی و انتزاعی باشد تا بتواند راهبر معتاد به سرزمین تندرستی و سلامت جسم جان شود .
اما متاسفانه در ایران به معتادان به چشم یک بیمار معمولی نگاه می شود افرادی که از یک ماده شیمیایی یا گیاهی مخدراستفاده می کنند و به ان وابسته جسمی شده اند و فقط کافی است این ماده با یک ماده دیگر جایگزین شود .
اکثر پرشکان و مراکز ترک اعتیاد به این مسله واقف نیستند که در پس اعتیاد انسانها به مواد مخدر یک   روح نارام و سرگشته انسانی قرار دارد که هیچ چیز از زندگی و اهداف ان نمی داند .او انسانی است که هدفی برای ادامه زندگی و درکی از لذت بردن از مواهب طبیعی  را  ندارد زیرا از ابتدا زندگی و کودکی والدین او نتوانسته  اموزش درستی از شیوه صحیع زندگی کردن را به او بیاموزند و در دنیای امروز معتاد تنها بی هدف و تهی از انگیزه های یک زندگی انسانی است
درمانگر زمانی می تواند به معتاد کمک کند که خودش زندگی هدفمند با انگیزه و شاد ی داشته باشد و قادر به ان باشد که افکار معتاد را ان چنان تحت اثر خود قرار دهد و دگرگون کند تا بتواند معتاد را به سمت ازادی و رهایی همیشگی از چنگال اعتیاد رهنمون شود

هیچ نظری موجود نیست: