رابطه سرفه نکردن و بروز علائم اسکیزوفرنی و مصرف مخدر گل در گروه خونی اوO وآ A.

رابطه سرفه نکردن  و بروز علائم اسکیزوفرنی و مصرف مخدر گل در گروه خونی اوO وآ A
آنجه امروز می نویسم فقط بر اساس تجارب شخصی خودم می باشد و  تاکنون هیچ منبع علمی  در این رابطه پیدا نکردم
همه مصرف کننده گان ماری جوانا گل (مخدر گل ) در ابتدای مصرف دچار سرفه می شوند اما گروهی از افرادی که دارای گروه خونی او یا ا هستند  در اولین بار مصرف مخدر گل سرفه نمی کنند بلکه دچار مسمومیت با مخدر گل می شوند و کارشان به بیمارستان و اورژانس می کشد
گروهی دیگر از مصرف کننده گان مخدر گل که دارای گروه خونی اوo  و آ  Aهستند  زمانی که فقط چند ماه مخدر گل می کشند (بار اول سرفه هم داشته اند ) دچار علائم شدید روحی و توهم و علائم اسکیزو فرنی می شوند
چرا ؟
گروه اول که سرفه نمی کنند  دیگر دور مخدر گل را خط می کشند و تا اخر عمر از ان استفاده نمی کنند و گروه دوم هم  که دچار علائم جنون جوانی می شوند  حتی بعد از قطع مخدر گل تا مدت ها دچار توهم هستند
علت  علمی این مسله برای من هنوز مشخص نیست اما مشابه این مسله هم در همین گروه های خونی و مصرف روانگردان ال اس دی دیده شده است
احتمال زیاد این مسله در ارتباط با نوعی ژن در ساخت انزیمی بنام 11 هیدروکسیلاز است  که هنوز در هیچ کجای دنیا در رابطه با ان تحقیقی صورت نگرفته است
نتیجه
افرادی که دارای گروه خونی او و یا آ  هستند باید این را بدانند که در صورت استفاده از ماری جوانا گل (مخدر گل ) و یا روانگردان ال اس دی  ممکن است دچار ضایعات غیر قابل برگشت روحی و روانی بشوند
خاطراتی از فری کات شده های free cut lsd مخدر روانگردان ال اس دی
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: ترک مخدر گل
 

هیچ نظری موجود نیست: