فارماهواسکا Pharmahuasca دارویی برای ترک اعتیاد هر ماده مخدر در جهان /

فارماهواسکا  فرم دارویی و پزشکی معجون آیا هواسکا است .
نوشیدنی آیاهواسکا  یکی از داروهای است که توسط شمن ها در امریکای جنوبی و   امازون  برای درمان بیماران استفاده می شود .
شربت آیا هواسکا دارای دو جز اصلی است که یکی از انها از نوعی درخت  تاک به نام بانیستریوزیس  کاپی Banisteriopsis caapi  و گیاهانی که دارای روانگردان دی متیل تریپتامین هستند ساخته می شود .
تحقیقات جدید حاکی از اثرات سودمند این نوشیدنی در ترک اعتیاد مواد مخدر است .
فارماهاسکا چیست Pharmahuasca
فارما به معنی دارو است  فارماهاسکا فرم دارویی  ایاهواسکا است .
بر ای ساخت فارماهاسکا  ما می توانیم از دو ماده  N، N-DMT و  هارمالین  استفاده کنیم  
نسبت انها باید  دو به یک باشد مثلا ، 50 میلی گرم N، N-DMT و 100 میلی گرم هارمالین معمولا  توصیه می شود
هارمالین را به راحتی می توان از اسپند تهیه کرد  , و در ایران در قطره گیاه پاسی پی هم وجود دارد
ابتدا محلول یا . کپسول  حاوی  هارمالین / هارمین  باید خورده شود و بعد  از 20 دقیقه  کپسول حاوی DMT  مصرف شود .
نویسنده
من قبلا نوشیدنی فارماهاسکا  را  از هارمالین و ریشه یکی از گیاهان که در جنوب کشور یافت می شود می ساختم   اما جدیدا به ان کمی هم سایلوسایبین اضافه می کنم  درمان و ترک اعتیاد با این نوشیدنی بسیار موثر است  نوشیدن این محلول که من انرا  شربت ترک اعتیاد یزدان  (شربت ترک خدا ) تنها دو بار  به فاصله 4 هفته  کافی است  تنها اشکال این شربت نداشتن و  فقدان ماده ای به نام  صبر است .
زیرا اثرات درمانی ان بعد از 6 تا 8 هفته ظاهر می شود و معتاد خودش ماده مخدر را ترک  و کنار می گذارد اما متاسفانه  ایرانی   حتی معتادان سی ساله وقتی به ما می رسند می خواهندیک شبه و  24 ساعته ترک کنند !!
توجه
در علم پزشکی رایج نیست که  پزشکی فوت کار را به دیگران یاد  بدهد زیرا با این کار خود را از نان خوردن می اندازد و برای خود رقیب می تراشد  اما من در یکی ازپست هایم  برای درمان و ترک  اعتیاد  شیشه (متامفتامین ) این مسله را قبلا ذکر کرده بودم  انهم برای معتادانی که فقط یک بار می توانید به انها دارو بدهید و  به مراحل اخر وکارتن خوابی رسیده اند
روشی  کم هزینه عملی و موثر
آخرین روش درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر ومحرک (شیشه ) که من پیشنهاد می کنم
آخرین روش درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر ومحرک (شیشه ) که من ...
  1. ترک و درمان اعتیاد به محرک کریستال شیشه (متامفتامین ) با ...با استفاده از ترکیبات تریپتامین تز ما که هیپوتز دیگران است ؟ ترک و درمان اعتیاد به محرک کریستال شیشه با ترکیبات تریپتامین تز ما که هیپوتز دیگران ...

هیچ نظری موجود نیست: