پروتکل درمانی سایکدلیک برای درمان افسردگی و اضطراب و درمان اعتیاد به مواد افیونی و اختلات شخصیتی
پروتکل درمان اعتیاد به مواد مخدر افیونی (هروئین )
تعداد ویزیت بیمار 6 بار
طول مدت درمان 6 ماه
سم زدایی با ایبوگین در دو جلسه
درمان افسردگی با سیلوسایبین در یک جلسه
درمان با استفاده از اگونیست های گیاهی گیرنده های کاپا و دلتا حداقل سه ماه
وصل به گروه های اجتماعی مثل معتادان گمنام
میزان موفقیت برای معتادانی که فقط از مخدر هروئین استفاده کرده اند 100 در صد
ادامه درمان
در صورت نیاز استفاده از ایمپلنت  زیر جلدی  ویویترول
پروتکل  ترک و درمان اعتیاد به مواد افیونی دیگر مثل تریاک شیره و یا متادون  
پروتکل درمان اعتیاد به تریاک وشیره و متادن همانند هروئین است
درمان بیماری افسردگی
تعداد ویزیت 3 بار به فاصله یک ماه
جلسه اول تست دوز با سیلوسایبین
استفاده از تک دوز یا دوز طولانی سیلوسایبین بمدت 3 هفته
موفقیت در درمان افسردگی 85 در صد در سال اول و 95 در صد در طول دو سال
 

هیچ نظری موجود نیست: