قورباغه مانائوس پا قلمی ماده مخدر شیشه می سازد(قورباغه حاوی ماده مخدر متامفتامین ) Manaus slender-legged tree frog

نوعی قورباغه درختی با پاهای باریک و قلمی در کشورهای امریکایی لاتین مثل بولیوی برزیل کلمبیا اکوادور پرو وجود دارد که در بدن خود ماده ای مشابه با مخدر متامفتامین (شیشه ) تولید می کندManaus slender-legged tree frog
The Manaus slender-legged tree frog, Osteocephalus taurinus, is a species of frog in the Hylidae family found in Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, French Guiana, Guyana,[1] Peru, Suriname, and Venezuela. Its natural habitats are subtropical or tropical dry forests, subtropical or tropical moist lowland forests, moist savanna, rivers, intermittent freshwater marshes, and canals and ditches. It is threatened by habitat loss.[2] It is also reported to produce Methamphetamine.[3]

هیچ نظری موجود نیست: