ستاد مبارزه با مواد مخدر دن کیشوتی که با شتر مرغ به مبارزه با اهریمن اعتیاد می رود

دن کیشوت به مبارزه با اهریمن اعتیاد می رود ؟
یکسال از ریاست جمهوری جناب اقای دکتر حسن روحانی می گذرد . اما به نظر می اید هنوز دولت ایشان در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر سیاست های دون کیشوتی نظام قبلی را طی طریق می کند
سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران   از یک طرف منکر وجود  و رواج مخدر هایی ی مثل ماری جوانا  گل و دزومورفین در کشور  است  و از طرف دیگر با کشف و اعلام مواد مخدری که در دنیا اصلا  وجود ندارد همچون مخدر کاغذی ماشروم سعی در کسب وجهه و  مطرح کردن خود در رسانه ها  ودریافت  بودجه بیشتربرای مبارزه ای که نکرده است   دارد .
به نظر می اید مبارزان با مواد مخدر در ایران بیشتر از معتادان به مواد مخدر  در توهم هستند .
بارها شاهد این مسله بودیم که سران مبارزه با مواد مخدر یا اظهار مطالب خلاف واقعیت  درباره شیوع مخدر های که وجود ندارند (مخدر برنز )   و مبارزه با ان فقط می خواهند نشان بدهند که در حال انجام  مبارزه هستند ؟
اما وقتی بر سر هر کوی برزنی مخدر های مثل ماری جوانا گل به راحتی به فروش می رود  و هر بچه دبستانی انرا می شناسد و استفاده می کند همانها در رسانه ها وجود  مخدر  گل را  تکذیب می کند تا نکند مردم و احاد ملت  بابت سهل انگاری انها  در   امر مبارزه و اطلاع رسانی  ان سازمان را به زیر سوال به برند

داستان مبارزه با مواد مخدر در ایران و نفش ستاد مبارزه با مواد مخدر در ان درست همانند کتاب دن کیشوت می ماند که مبارزی توهم زده اسیاب را غول می بیند و به جنگ به ان می رود  و دشمن را دوست می پندارد و به انان پناه می برد ؟ 

هیچ نظری موجود نیست: