اسکیما تراپی Schema Therapy به روش سایکدلیک با سیلوسایبین برای درمان و ترک اعتیاد محرک کریستال متامفتامین (شیشه )

روش CBT  در ترک و درمان اعتیاد به محرک کریستال متامفتامین (شیشه ) در ایران از موفقیت زیادی برخوردار نبوده است  یک سال قبل برای اولین بار در ایران برای درمان  و ترک اعتیاد به شیشه از روش سایکدلیک با استفاده از سیلوسایبین بیماری تحت درمان قرار گرفت  با توچه به فالوآپ بیمار بعد از یک سال و فقدان هر گونه لغزش و بازگشت به اعتیاد  این روش مورد بررسی و نقد قرار می گیرد
تاریخچه بیمار
بیمار فرد 30 ساله مرد که به  مدت 8 سال ماده مخدر متامفتامین مصرف می کرده است که در این اواخر میزان مصرف بیمار به نیم گرم رسیده بود  در تاریخچه بیمار مادر او دچار بیماری اسکیزوفرنی بود  بیمار دارای یک برادر کوچکتر بود و دارای اعتقادات مذهبی محکمی بود .
شرح درمان
ابتدا به بیمار 10 میلی گرم ایندرال خوراکی داده شد و سپس یکIV لاین  جهت KVO گرفته شد به  بیمار زیر مونیتورینگ پالس اکسیمتر و EKG مقدار5 گرم سیلوسایبین  معادل 5 گرم مجیک ماشروم به صورت خوراکی داده شد
در ساعت اول بیمار دچار حملات پانیک و ترس  شد که به راحتی  انرا تحمل کرد و استفاده از میدازولام IV لازم نشد
بعد از 2 ساعت مونیتورینگ  بیمار قطع شد و بیمار  در یک اطاق فاقد نور زیاد و صدا و تحریکات خارجی تحت   مراقبت قرار گرفت و بعد از 6 ساعت مرخص شد
بیمار تحت درمان های روانشناختی Cognitive behavioral therapy  به مدت 4 هفته قرار گرفت و بعد از ان هر هفته با درمانگر خود جلسات درمان های  روانشناختی داشت و بعد از 3 ماه این جلسات محدود به تماس های تلفنی شد و پیگیری وضعیت بیمار تا یک سال  نشان از عدم لغزش و درمان کامل اعتیاد به ماده محرک متامفتامین (شیشه )  دارد  و تاکنون بعد از یک سال در بیمار اثار لغزش و بازگشت به اعتیاد مشاهده نشده است
بحث
طرح واره درمانی یا اسکیما تراپی یک روش درمانی است که ابتدا توسط یانگ  مطرح شد اما اولین بار توسط Dr. Jeffrey E برای درمان اختلالات  شخصتی بکار رفت  اما استفاده از این روش در درمان اعتیاد به متامفتامین (شیشه )  با استفاده از تک دوز داروی  سیلوسایبین  شاید برای اولین بار در جهان در ایران انجام شده است درست است که اسکیما تراپی بر پایه روش های درمان های روانشناختی CBT است اما  استفاده از سیلوسایبین  به خصوص در معتادان به شیشه که دچار اختلالات روانی هستند و یا نسبت به درمان های رونشناختی مقاوم هستند  بعد از یک بار استفاده از  سیلوسایبین به همراه درمان های CBT  کوتاه مدت  می تواند بسیار سودمند و مفید باشد
آخرین روش درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر ومحرک (شیشه ) که من پیشنهاد می کنم
ترک و درمان اعتیاد به محرک کریستال شیشه (متامفتامین ) با استفاده از ترکیبات تریپتامین تز ما که هیپوتز دیگران است ؟
ترک و درمان اعتیاد به محرک کریستال شیشه (متامفتامین ) با ...
OPIUM.SITE : آخرین روش درمان و ترک اعتیاد مواد مخدر ومحرک ...
OPIUM.SITE : دوز درمانی و طریق مصرف قارچ سیلوسایبین ...