کمکم کنید از شر اعتیاد به متادون که زمانی کمک حالم بود رهایی یابم


کمکم کنید از شر اعتیاد به متادون که زمانی کمک حالم بود رهایی یابم

سلام جناب آقای دکتر یزدان نیاز لطفا کمکم کنید ازشرمتادون که زمانی کمک حالم بوده خلاص شوم این لذت طلبی بیماری که ازآن رهایی ندارم برای همین هم میخوام بدون استفاده ازمواد رایج بتوانم مقاطعی لذت بردن راداشیه باشم فقط هم تریاک وشیره مصرف داشته ام / متشکرم منتظرخبری ازشماهستم اگرنیازاست تماس تلفنی داشته باشم بفرماببد ,
جواب
رجوع کنید به لینک های زیر
منابع
 

هیچ نظری موجود نیست: