سوالات ما را درباره مواد مخدر جواب بدهید 400 میلیون تومان جایزه بگیرید (سوال شماره 3) مخدر شیشه (متامفتامین )

سوالات ما را درباره مواد مخدر جواب بدهید 400 میلیون تومان جایزه بگیرید (سوال شماره 3)
توجه فقط یک سوال دیگر تا رسیدن برنده به 400 میلیون تومان باقی است  سوال اخر چهار جوابی است و بسیار اسان است
چهار سوال جواب بدهید ۴۰۰ میلیون تومان جایزه بگیرید...
برای دیدن سوال اول به لینک بالا مراجعه کنید   

400 میلیون چهار جواب ؟
در راستای افزایش معلومات مردم شریف و فهمیده ایران و برای رواج علم و دانش این سایت اقدام به برگذاری یک مسابقه علمی کرده است  

اگر بتوانید به چهار سوال علمی  درست پاسخ بدهید ۴۰۰ میلیون تومان جایزه می گیرید  
 
سوالات تستی است و فقط یک جواب  درست علمی   دارد  ؟ 

 هر هفته یک سوال مطرح می شود و کسانی برنده هستند  که تا اخر هفته جواب درست را  برای ما  به ای میل   yazdanniaz@gmail.com پست کنند یا اینکه  کامنت گذاشته و ادرس ای میل خود را ذکر کنند   

لازم به ذکر است جواب های درست باید بر اساس استاندار های علمی و فلسفی باشد
تنها کسانی برنده هستند که در ظرف یک ماه هر هفته جواب درست  و کلا 4 جواب درست را برای ما فرستاده باشند  سه جواب درست هم برنده محسوب نمی شود
سوال سوم مسابقه 400 میلیون تومانی  

همه موارد زیل درباره مخدر متامفتامین صحیع است به جز  

1- ماده مخدر محرکی است که استفاده از ان باعث اعتیاد می شود  
2- در کشور ایران به ان مخدر شیشه می گویند  
3-  متامفتامین با استفاده از فسفر و ید ساخته می شود  
4- ساخت این مخدر بسیار اسان است و در اشپرخانه ها می توان انرا ساخت
5-  برای ساخت متامفتامین می توان از وایتکس استفاده کرد     
 از این به بعد در هر سوال یک گزینه کمتر می شود  
نویسنده
فقط کسانی می توانند به این سوال جواب بدهند که سوالات  قبلی را جواب داده باشند خوشبختانه فقط چهار  نفر این جرعت را داشته اند  که سوال قبلی را جواب بدهند و این نشان می دهد که حتی 400 میلیون تومان هم اشتهای خیلی های را برای زدن یک شماره 1 تا 6 تحریک نمی کند و این نشان دهنده بی حالی ایرانی ها است
از بین این چهار نفر کدام برنده است
 رقابت 400 میلیون تومانی بین امیر و  الهه اتش و علیرضا شاهی .rashid5527  
کدام از این چهار نفر  400 میلیون تومان را برنده می شوند
برنده ما کیست ؟
توجه
جواب سوالات در اخر مسابقه اعلام می شود تا همه شرکت کننده ها تا اخر با ما باشند

هیچ نظری موجود نیست: