چرا در ایران از ریتالین برای ترک و درمان اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین )استفاده نمی شود (مودافینیل آری ریتالین نه )

چرا در ایران از ریتالین برای ترک و درمان اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین )استفاده نمی شود (مودافینیل آری ریتالین نه )
ریتالین فدای تبلیغات  منفی و بدنامی  شد و مودافینیل پیروز شد   

طرح های پایلوت زیادی موفقیت ریتالین را  به عنوان دارویی برای ترک اعتیاد شیشه نشان می دهد که البته اگر موفقیت ریتالین   به خصوص نوع اهسته رهش ان در درمان اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه )  بیشتر از مودافینیل نباشد کمتر از ان نیست   

اما چرا درمانگردان در ایران مودافینیل را به ریتالین ترجیح می دهند  
بدنامی ریتالین  
ریتالین در ایران جزو داروهای بدنام است و هیچ اب کوثری این بدنامی ریتالین را نمی شوید  کافی است به بیماری ریتالین بدهید  و او کلمه ریتالین را در اینترنت سرچ کند  
بلافاصله  با این کلمات روبرو می شود  
 اعتیاد به ریتالین در بین دانشجویان  -ریتالین مشابه با کوکائین است-   اعتیاد به ریتالین در کمین دانشجویان  
ایا فکر می کنید اطرافیان بیمار  بعد از دیدن کلمه اعتیاد با ریتالین دیگر به استفاده از این دارو ادامه می دهند  
اما مودافینیل  چون هنوز بد نامی ریتالین  را ندارد و در شهرستان ها کمیاب است و سوء سابقه بدی از ان در اینترنت  نیست  بیمار و همراهان بیمار انرا راحتتر  پذیرا  می شوند  به خصوص اینکه  وزارت بهداشت درمان  در ایران تمایل بیشتری برای درمان اعتیاد به  شیشه با مودافینیل دارد
در صورتی که با مقایسه اثرات ریتالین اهسته رهش و مودافینیل  می توان به این نتیجه رسید که یک دوره درمانی فقط با ۲۰ عدد ریتالین  به مراتب موثر تر از مودافینیل در ترک و درمان معتادین به مخدر شیشه است  
اما بد نامی  ریتالین ان چنان دامان این داروی بدبخت  را گرفته است که فکر نمی کنم حالا حالا ها  بتوان انرا در درمان اعتیاد به متامفتامین (شیشه ) در ایران استفاده کرد  
opium.site: چرا نام داروی ریتالین را ریتالین گذاشتند 
opium.site: چرا کسانی که امفتامین (متامفتامین )و ریتالین استفاده ... 
opium.site: چرا قرص های ریتالینRitalin در ایرانHypoglycemia و عدم ... 
opium.site: آیا مصرف ریتالین باعث ایجاد توهم می شود Could Ritalin ... 
opium.site: آیادر ساخت ریتالین تقلبی از نمک حمام یا مفدرون استفاده ... 
opium.site: ریتالین عملکرد مغز معتادان به مواد مخدر محرک (کوکائین ) را ... 
opium.site: تقاوت ریتالین با روبیفن چیست و کدام برای تمرکز فکر ... 
opium.site: جایگزین ریتالین برای افزایش حافظه جینکوبیلوبا و ... 
opium.site: شجره نامه ریتالین  
opium.site: مصرف ریتالین قلیان و مواد مخدر (تریاک) در خوابگاههای ... 
opium.site: بیا سوته دلان گردهم آئیم (ریتالین و فرهیختگان ) 
opium.site: مودافینیل در ایران و ایبودیلاست در امریکا کدامین در ترک ... 
opium.site: دانشجویان پررو با ریتالینRitalin و دیوانه با مودافینیل ... 
opium.site: داروهای Nootropic چیست .(مودافینیل .ریتالین.پروویجیل ) 
opium.site: مودافینیل ممکن است به قدرت یادگیری کمک کند 

هیچ نظری موجود نیست: