عوارض عصبی و کلیوی مصرف قرص اکستازی چیست MDMA Side Effects

عوارض عصبی مصرف اکستاسی  چیست  "اکستازی" (3،4 متیلن، dioxymethylamphetamine)
مصرف اکستازی MDMA در دوز کم توهم زا  و در دوز زیاد دارای اثرات محرک مشابه با  امفتامین دارد   
                
مسمومیت با اکستازی باعث ایجاد تب (درجه حرارات بالا هیپرترمی )  و تشنج شود  
مصرف بیش از حد اکستاسی ایجاد کما می کند  
به علت از بین رفتن عضلات (رابدومیولیز )  میزان زیادی کراتین وارد خون شده و در لوله های  کلیه ها رسوب کرده و  باعث از کار افتادن کلیه ها می شود  
در تعداد کمی از مصرف کننده گان اکستازی سکته مغزی و خونریزی در داخل مغز دیده می شود که می تواند منجر به مرگ زود هنگام شود

هیچ نظری موجود نیست: