ان الفا دی اتیل فنیل اتیل امین N,alpha-diethylphenylethylamine آنالوگ متامفتامین

ان الفا دی اتیل فنیل اتیل امین  N,alpha-diethylphenylethylamine  
ان الفا دی اتیل فنیتلامین  یک ماده مخدر مشابه با متامفتامین است   

اثرت  این ماده  کمتر از متامفتامین  و بیشتر از افدرین است  
اثرات این ماده بر روی انسان به خوبی شناخته نشده است   

در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۳ گزارشات زیادی از وجود این ماده در مکمل های ورزشی به  نام  شوق Craze و انفجار Detonate  گزارش شده است    
فنیل پروپانولامین - opium.site - Blogger 
opium.site: پره کورسورهای فن اتیل امین در طبیعت 
opium.site: فنیل پروپانول امین,فنیل پروپانولامین, 
opium.site: کانابیس سنتتیک AM-694 چیست  
opium.site: گونه مرگبار مواد مخدر از ترکیبات آمفتامین 
opium.site: خورش فسنجان یک معجون کامل روانگردان برای درمان ... 
opium.site: ساخت 4 متیل امینو رکس از فنیل پروپانولامین 
opium.site: N - Phenethylnordesomorphine ان فن اتیل نوردزومورفین 
متیلن‌دی‌اکسی‌متوکسی‌آمفتامین Methylenedioxymeth... - opium.site 
opium.site: Anorex ، LINEA ، Nobesine ، Prefamone ، Regenon ... 
opium.site: دکتر البرت هوفمن Albert Hofmann کاشف ال اس دی و(ایسا ... 
opium.site: فن اتیل امین (فنتیلامین ) Phenethylamine باعث عشق ...
opium.site: کاکائو و فنیل اتیل آمین هورمون عشق و آناندامید، ماده ی ...
 

هیچ نظری موجود نیست: