شیشه ای ها به بهشت نمی روند ؟

شیشه ای ها به بهشت نمی روند ؟ 
اعتیاد به مخدر شیشه یک آزمون در زندگی انسان هایی است که مشخص کننده  اخرت انها است  
کسانی  که در این زندگی فانی  معتاد به  مخدر شیشه بشوند و بتواند انرا ترک کنند بداند   خداوند حتما قطعه ای از بهشت را برای انها  در نظر گرفته است   

زیرا جنگ با شیاطین  و وسوسه های شیطانی سرلوحه اعمال  صالحان در زندگی است  
جنگ  با  شیطان اعتیاد   جهاد اکبری است که از عهده هر کسی بر نمی اید  
معتادان به مخدر شیشه بدانند که  حکمتی خدایی در پس اعتیاد انها   نهفته است  
انهایی که بتوانند با شکست شیطان اعتیاد  سربلند و پیروز از این ازمون بیرون بیایند همان هایی هستند که می توانند در برابر هر وسوسه شیطانی تا اخر عمر مقاومت کرده و جزو صالحانی هستند که مقام انها در اخرت کمتر از بهشت نیست  
نظرات
یک پزشک درمانگر اعتیاد گفت
 کسانی که چنین معتادانی را درمان می کنند خصوصاً پزشکان و روانشناسانی که در مراکز ترک اعتیاد فعالیت می کنند اجری همانند پیامبران دارند .
می گویند که حضرت مسیح مردگان را زنده می کرد . کار چنین پزشکانی کم از کار مسیح نیست چون آنها نیز مانند حضرت مسیح مرده را زنده می کنند
 
 یک معتاد به شیشه این مطالب را خواند و گفت  
به این ها را به بین چقدر تعارف به هم تکه پاره می کنند ما شیشه اش را کشیدم این دکتر ها توهم خدا پیغمبر بودن زدند ؟؟؟

یک معتاد  دیگر گفت
من برای اخرت  به خیر شدن پزشکان شیشه می کشم ؟
یک اخوند گفت  ؟
دیگه بسه خطرناک شد ؟

 

هیچ نظری موجود نیست: