بر قراری روابط سیاسی بین ایران و امریکا (کمتراز 9 ماه دیگر سفارت امریکا در ایران بازگشایی می شود ) America will reopen embassy in Iran

America will reopen embassy in Iran

تا دو هفته دیگر ایرانیان شگفت زده می شوند
هیچ جیزی نخرید  پول ارزش مند می شود

دوستان من در این سایت مطالب سیاسی نمی نویسم و بابت این خبر هم منبعی ندارم
اما انچه به شما می گویم  ان چیزی است که می بینم
تا دو هفته دیگر خبری در مطبوعات دال بر بر قراری  روابط سیاسی ایران با امریکا تا یک سال دیگر منتشر می شود البته  انهم با شرط و شروطی و  تا  9  ماه دیگر هم سفارت امریکا در ایران  در حد کار دار باز می شود
اگر این اتقاق افتد به اوریکل بودن من و ماشین جن و کرمچاله  ایمان بیاورید
 

هیچ نظری موجود نیست: