چهار سوال جواب بدهید ۴۰۰ میلیون تومان جایزه بگیرید

چهار سوال جواب بدهید 400 میلیون تومان جایزه بگیرید

چهار سوال جواب بدهید ۴۰۰ میلیون تومان جایزه بگیرید  

در راستای افزایش معلومات مردم شریف و فهمیده ایران و برای رواج علم و دانش این سایت اقدام به برگذاری یک مسابقه علمی کرده است  

اگر بتوانید به چهار سوال علمی  درست پاسخ بدهید ۴۰۰ میلیون تومان جایزه می گیرید  

سوالات تستی است و فقط یک جواب  درست علمی و وجدانی  دارد  ؟ 

و هر هفته یک سوال مطرح می شود و کسانی برنده هستند  که تا اخر هفته جواب درست را  برای ما  به ای میل   yazdanniaz@gmail.com پست کنند   

لازم به ذکر است جواب های درست باید بر اساس استاندار های علمی و فلسفی باشد

تنها کسانی برنده هستند که در ظرف یک ماه هر هفته جواب درست  و کلا 4 جواب درست را برای ما فرستاده باشند  سه جواب درست هم برنده محسوب نمی شود

سوال اول  

برای ترک دادن و درمان همیشگی  یک معتاد به تریاک  با توجه به اینکه قدرت اعتیاد اوری تریاک ۱۰۰ باشد و متادون ۲۰۰ و بوپرنورفین ۴۰۰و سابوکسن  350  شما کدام یک  را استفاده می کنید  

۱- از شربت تریاک استفاده می کنیم  

۲- برای ترک تریاک از متادون استفاده می  کنم  

3- از بوپرنورفین استفاده می کنم  

4- از سابو کسون  استفاده می کنم  

5- همه موارد فوق صحیع است  

6- هیچ کدام صحیع نیست
opium.site: آیا مصرف سابوکسون باعث ایجاد توهم می شود Could ...
opium.site: سابوکسون بهترین دارو برای ترک تریاک و مورفین و هروئین
opium.site: آیا مصرف سابوکسون باعث تهوع و استفراغ می شود Could ...
opium.site: گربه ای به نام متادون و موشی به نام تریاک
opium.site: چطورتریاک بکشیم تا معتاد به مواد مخدر افیونی نشویم ؟
opium.site: بوپرنورفین (بوپرکسین)
opium.site: متادون ,بوپرنورفین , سابوکسون
opium.site: اعتیاد عشقی که پایانی ندارد

هیچ نظری موجود نیست: