افسردگی پس از زایمان می تواند باعث اعتیاد مردان وزنان به مواد مخدر و الکل بشود.

افسردگی پس از زایمان می تواند  باعث اعتیاد مردان وزنان  به مواد مخدر و الکل بشود.  
سیاست های جدید دولت  برای افزایش جمعیت ایجاب می کند که  بسیاری از مسائل جانبی  طرح افزایش جمعیت مورد توجه قرار بگیرد . 
با توجه به شیوع اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان و الکل در ایران جامعه شناسان ما  باید به بسیاری از مسائل جنبی در مورد طرح افزایش جمعیت  و اثار جانبی ان بر روی  مردم و جامعه  مطلع و انها را  پیشاپیس مطلع بکنند . 
تحقیقات  در جوامع غربی رابطه مستقیمی را بین  بیماری افسردگی و افسردگی پس از زایمان را با سوء مصرف الکل و مواد مخدر  نشان می دهد این مسله در ایران از درجات حاد تری برخوردار است  زیرا دسترسی به مواد مخدر در ایران راحتتر و قیمت ان ارزانتر از بقیه نقاط جهان است . 
بسیاری از زنان و مردان در غرب زمانی که دچار افسردگی پس از زایمان می شوند شروع به مصرف الکل و مواد مخدر می کنند این گروه از بیماران افسرده ممکن است قبلا سابقه مصرف الکل و یا مواد مخدر را نداشته باشند و یا فقط به صورت تفریحی از ان استفاده می کردند  
با افزایش موالید در ایران باید مسئولین در جامعه نسبت یه   اطلاع رسانی درباره افسردگی پس از زایمان در  زوج های که دارای فرزند می شوند  اقدامات لازم را به عمل بیاورند تا مسله افزایش جمعیت  شیب اعتیاد به مواد مخدر روانگردان والکل را افزایش ندهد ضمن اینکه  در صورت اعتیاد یکی  والدین  اثرات ان  در خانواده می تواند  باعث افزایش میزان طلاق  و از هم پاشیدگی خانواده ها  شده و افزایش فرزندان طلاق شود که  این فرزندان  طلاق اینده روشنی نخواهند داشت 

هیچ نظری موجود نیست: