بررسی مایع منی در معتادان به هروئین و متادونSemen evaluation in heroin and methadone addicts

بررسی مایع منی در معتادان به هروئین و متادون
مصرف متادون و هروئین می تواند  در 78 در صد منجر به کاهش تحرک اسپرم در مردان بشود  در یک بررسی بر روی معتادان به هروئین 93 در صد از انها و در مصرف کننده گان  متادون 65 در صد دچار اختلال در مایع منی بودند  
اثرات مورفین تریاک بر روی منی (اسپرم ) و سکس The Bad Daddy Factor فاکتور بد بابا.
Opium.Site وبلاگ رسمی دکتر رضا یزدان نیاز: اثرات مورفین ...
مصرف ماده مخدر ماری جوانا جدید (مخدر گل و اسپایس ) - Opium ...

Acta Eur Fertil. 1985 Jul-Aug;16(4):245-9.

Semen evaluation in heroin and methadone addicts.

Ragni G, De Lauretis L, Gambaro V, Di Pietro R, Bestetti O, Recalcati F, Papetti C.

Abstract

We studied 32 heroin and methadone addicts, divided into 4 groups according to the type of drugs used: 5 heroin-dependent, 10 taking methadone plus heroin more or less constantly, 10 taking methadone plus heroin occasionally, and 7 taking methadone only. 93% of the heroin addicts and 65% of those taking methadone had abnormal semen. The most frequent abnormality was in motility (78%). Teratozoospermia was the second most frequent (28%) and oligozoospermia the third (16%). The 7 patients taking methadone only had neither teratozoospermia nor oligozoospermia. This semen pathology is probably secondary to decreased testosterone production, with relative hypofunction of the seminal tracts and the accessory glands.

هیچ نظری موجود نیست: