مادران شيرده کدئین مصرف نکنند، سلامت نوزادشان به خطر می افتد


مادران شيرده کدئین مصرف نکنند، سلامت نوزادشان به خطر می افتد
برخي از مادران شيرده که داروهاي حاوي کدئين مصرف مي کنند، ممکن است نوزادشان را در معرض خطر مسموميت با مرفين قرار دهند.
 برخي از مادران شيرده که داروهاي حاوي کدئين مصرف مي کنند، ممکن است نوزادشان را در معرض خطر مسموميت با مرفين قرار دهند.

سلامت نوزادان زنان شيرده‌اي که کدئين در بدن آنها با سرعت بسيار بالا سوخت و ساز پيدا مي کند، در معرض خطر است.
کدئين ماده شيميايي است که در بسياري از فرآورده‌هاي دارويي ضد درد و ضد سرفه به کار مي‌رود مقداري از کدئين وارد شده به بدن به مرفين تبديل مي‌شود و مادراني که کدئين در بدنشان با سرعت بسيار بالا سوخت وساز پيدا مي کند ، داراي مقادير بالاتر از حد طبيعي مرفين در شيرشان هستند.
از اين رو توصيه مي شود در صورت لزوم براي مادران شيرده کدئين را در کمترين مقدار و کوتاه ترين دوره زماني تجويز شود
. ژن تبدیل کدئین به مورفین در اطفال قویتر است و می تواند ...
گلوتتماید Glutethimideچیست و چه اثری بر روی کدئین
کدئین در بدن انسان تیدبل به مورفین می شود - Opium.Site ...

هیچ نظری موجود نیست: