اعتیاد به مواد مخدر بزرگترین آسیب در کشور و جهان به شمار می‌رود.

رییس کل دادگستری کل استان کرمان گفت: اعتیاد به مواد مخدر بزرگترین آسیب در کشور و جهان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کویر، یدالله موحد در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر بزرگترین آسیب در کشور و جهان به‌شمار می‌رود.

وی افزود: ما همواره در مقابل این سئوال قرار گرفته‌ایم، آیا مدیران، سیاستگذاران و مدیران متناسب با این خطر عظیم، تدارک دفاع از جامعه را دیده‌اند؟

موحد تصریح کرد: امروزه مواد مخدر خطر عظیم و موضوع پیچیده‌ای است و پشت بحث مواد مخدر و روان‌گردان‌ها یک فکر و استراتژی وجود دارد و مقابله با این استراتژی نیازمند برنامه، راهکار، فکر، پروژه و اقدام است.

وی بیان کرد: متاسفانه در جامعه بین فکر و عمل فاصله وجود دارد و زمانی که می‌خواهیم، فکر و برنامه‌ها را اجرایی کنیم، مشکل داریم.

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: در حوزه پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سطوح مختلف، مشکل راهکار و سند نداریم؛ زیرا در سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد، فرصت‌ها، نقاط قوت و نقاط ضعف به خوبی بررسی شده است.

وی افزود: در سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد 9 برنامه ملی دیده شده و در ذیل این برنامه‌ها، پروژه‌های زیادی نیز تعریف شده که باید در راستای اجرایی کردن آنها اقدام کنیم و همچنین بر اساس این سند بومی‌سازی کرده و کار را انجام دهیم.

موحد گفت: مشکل برنامه‌ای در زمینه پیشگیری از اعتیاد نداریم و باید مجموعه‌های دست‌اندرکار در پیشگیری و درمان، سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد را جدی گرفته و آن را هر چه بهتر اجرایی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: