ساخت دستگاه آزمون تنفسی برای تشخیص مصرف ماری جوانا در راننده گان


ساخت دستگاه آزمون تنفسی برای تشخیص  مصرف  ماری جوانا در  راننده گان
ماری جوانا ماده ای است که مصرف ان می تواند بر قضاوت و استدلال افراد اثر بگذارد .
این امر در زمانی که  راننده گان ماری جوانا مصرف کرده باشند بسیار مهم است و می تواند منجر به تصادف شود
آزمون تنفسی قبلا برای راننده گانی که الکل مصرف می کردند بکار می رفت .
به تازگی دستگاهی در امریکا در حال تکمیل است که می توان از طرق دمیدن در ان مشخص کند ایا شخص ماری جوانا مصرف کرده است یا خیر
 این دستگاه می تواند گام مهمی برای تشخص سریع ماری جوانا در افراد در محل کار یا راننده گان باشد

هیچ نظری موجود نیست: