اثر ضد دیابتی رسوراترول(Resveratrol)

اثر ضد دیابتی رسوراترول(Resveratrol)
برای اولین بار محققین مجارستانی نشان دادند که ساپلمنت Resveratrol می تواند پاسخ بدن به دیابت را بهبود بخشد.
بر اساس تحقیقاتی که نتایج آن در مجله ی the British journal of Nutrion به چاپ رسید . مصرف روزانه ی 10 میلی گرم از رسوراترول  سبب کاهش مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می گردد. محققین معتقدند اگر چه نتایج تحقیقات اخیر تأثیر مصرف این ماده را در دوز کم بر کاهش مقاومت به انسولین نشان می دهد اما گفتن این جمله که رسوراترول  یا مشتقات آن در آینده تبدیل به ابزار موثری برای مقابله با بیماری دیابت نوع 2 خواهد گردید، مشکل است. از سوی دیگر رسوراترول درک جدید وعمیق تری در مورد مکانیسم مقاومت به انسولین و استرس اکسیداتیو در اختیار دانشمندان قرار داده است.
رسوراترول یک پلی فنل قوی و ماده ی شیمیایی ضدقارچ است و ماده ی بیولوژیکی فعال در انگور قرمز است. در سال 2003 دکتر Sinclair و همکارانش نشان دادند که رسوراترول سبب افزایش طول عمر سلولهای مخمر می شود و آنرا به عنوان ماده ی ضد پیری معرفی کردند.
بر اساس تحقیقات دکتر Sinclair، رسوراترول سبب فعال شدن ژنی بنام Sirtuin1 (معادل آن در مخمر Sir2 است) می شود. این ژن در شرایطی که سلولها با کم غذایی روبرو هستند (کمبود کالری) فعال می شود.
محققین سپس این ماده را در کرم های نماتود، مگس سرکه ، ماهی و موش امتحان کردند و متوجه ی افزایش عمر در این حیوانات نیز شدند. سایر تحقیقات در مورد تأثیرات ضد سرطانی و ضد التهابی این ماده ،فواید قلبی-عروقی آن ، اثرات ضد دیابتی ،افزایش تحمل در شرایط کمبود انرژی و حفاظت در برابر بیماری آلزایمر گزارشاتی ارائه داده اند.
محققین مجارستانی به 19 فرد مبتلا به دیابت به طور رندوم روزانه 5 میلی گرم رسوراترول و یا پلاسبو به مدت 4 هفته دادند. نتایج نشان داد که بعد از 4 هفته از مصرف ساپلمنت رسوراترول، میزان مقاومت به انسولین در افرادی که رسوراترول مصرف می کردند در مقایسه با کنترل (کسانی که به آنها پلاسبو داده شده بود ) کاهش چشمگیری نشان می دهد.
محققین تأثیر این پلی فنل را به اثر ضد اکسیدانی   (antioxidant)آن مرتبط می دانند، زیرا فشارها یا استرس های اکسیداتیو یکی از عوامل ایجاد کننده ی مقاومت به انسولین است. همچنین  آنها احتمال می دهند که فواید حاصل از مصرف این ماده به توانایی آن در فعال کردن فسفورپلاسیون AKtباشد (یک پروتئین درون سلولی به جذب گلوکز توسط سلول کمک می کند و فعالیت آن به اتصال انسولین به رسپتور آن بروی سلول وابسته می باشد). محققین تأکید دارند که این تحقیقات برای اولین بار نشان داده است که مصرف رسوراترول در انسان سبب کاهش مقاومت به انسولین می شود که این عمل با کاهش استرس اکسیدایتو از طریق افزایش پیام رسانی انسولین از طریق مسیرAKt انجام می شود.

هیچ نظری موجود نیست: