افسردگی پس از زایمان در مردان Men Also Get Postpartum Depression

افسردگی پس از زایمان اغلب در زنان دیده می شود .  
در حالت عادی  نزدیک به  5تا 25 در صد در زنان دچار   افسردگی پس از زایمان می شوند   
در افسردگی پس از زایمان شخص دچار غم اندون کمی انرژی و تغییرات در الگوی زندگی مثل بی اشتهایی و  کاهش میل جنسی و گریه  کردن و حالت های عصبی  می شود  
گو اینکه اکثرا فکر می کننند  افسردگی پس از زایمان مختص به زنان است اما تحقیقات نشان می دهد از هر 10 نفر مرد یک نفر مبتلا به درجاتی از افسردگی پس از زایمان می شود   
امار افسردگی پس از زایمان در مردان قبلا 1 تا 2.5 در صد بود اما  امروزه به 3 تا 5 در صد افزایش یافته است
افسردگی پس از زایمان در پدران  می تواند بر روابط زناشویی  با همسران و تربیت نوزادان در اینده اثر بگذارد 
افسردگی پس از زایمان در مردان و زنان می تواند ریسک اعتیاد به مواد مخدر و الکل را  در والدین افزایش بدهد  

هیچ نظری موجود نیست: