نقش پروتئین «پریون» در برابر بیماری صرع


نقش پروتئین «پریون» در برابر صرع
دانشمندان همواره به دنبال کشف نقش فیزیولوژیکی پروتئين پريون (PrPC) در حالت طبیعی فیزیولوژیک آن و در فرم بیماری زای ان هستند 
پریون یک پروتین است که در  حالت طبيعي پروتئين پريون، PrPc و حالت بيماري‌زاي آن PrPSc ناميده مي‌شود. 
تفاوت بین فرم بیماری زا و غیر بیماری زادر ساختمان سوم  این دو در فرم  ذرات ان است زیرا این پروتین از دو زنجیر الفا و بتا ساخته شده است
درپریون غیر بیماری زا  ۴۲٪ Helix-α و۳٪ sheet-β اما در فرم بیماری زا ۴۳٪sheet-βو۳٪Helix-αکه این تغییرات در ساختار زنجیرها باعث می شود که این پروتین در فرم بیماری زا باعث زوال عقل و در فرم طبیعی باعث افزایش حافظه بشود
مطالعات قبلی نشان می دهد که یکی از عملکردهای پروتئین پریون پیشگیری از شروع تشنج در مغز (به احتمال زیاد با تعدیل عمل کانال های خاص سیناپسی) است، اما برخی اعتبار این پژوهش ها را زیر سوال برده اند.پروفسور گیسپ لگنیم از مرکز بین المللی مطالعات پیشرفته (SISSA)، می گوید: در گذشته عقیده بر این بود که استفاده از مدل های حیوانی برای انجام آزمایش ممکن است با خطا همراه باشد. بنابراین از ۴ مدل حیوانی متفاوت استفاده کردیم تا فرضیه نقش حفاظت نورونی پروتئین پریون در برابر صرع را آزمایش کنیم.ما با این کار خواستیم هرگونه تردید را در این زمینه برطرف کنیم.
وی ادامه داد: نتایج مطالعات ما نشان داد که PrPC قطعا در جلوگیری از تشنج نقش مهمی دارد و وقتی این پروتئین نیست، میزان شیوع تشنج بسیار بالا می رود.
این مطالعه در حال حاضر مرجع مهمی برای مطالعات دیگر به شمار می آید، و تا کنون هیچ تحقیق دیگری با این دقت و وسعت در این خصوص انجام نشده است. 

هیچ نظری موجود نیست: