چطور انگل ها رفتار و مغز میزبان خود را تحت تاثیر قرار می دهند How brain parasites change their host's behavior(انیمیشن با زیر نویس فارسی )چطور انگل ها  رفتار و مغز میزبان خود را تحت تاثیر قرار می دهند
در این انیمشین به زبان فارسی درباره کنترل رفتار و مغز حیواناتی که تحت تاثیر انگل های دیگر قرار گرفته اند صحبت می شود  مسله کنترل رفتار و مغز انسان توسط انگل ها هم دیده  می شود .
برای  فعال شدن زیر نویس فارسی  روی  سیتینگ کلیک  کرده و زبان فارسی و افغانی را انتخاب کنید .

هیچ نظری موجود نیست: