انیمیشن ویدیویی با زیر نویس فارسی از کجا می دانی تو هستی (من هستم چون فکر می کنم ) How do you know you exist انیمیشن  ویدیویی با زیر نویس فارسی از کجا می دانی  واقعا تو هستی (من هستم چون فکر می کنم )
  درباره  موضوعات جالبی بحث می کند برای تغییر  زبان  و زیرنویس فارسی   به قسمت سیتینگ رفته و زبان فارسی را انتخاب کنید

هیچ نظری موجود نیست: