ویدیو انیمیشن فیزیک حرکت اسپرم و میکروبها The physics of sperm vs. the physics of sperm whales



 ویدیو انیمیشن فیزیک حرکت اسپرم و میکروبها
انیمیشن  فیزیک حرکت اسپرم یک ویدیو علمی در مورد چگونگی حرکت میکروب ها و اسپرم بر اساس قوانین فیزیکی است
برای تبدیل  زبان ان به فارسی روی سیتینگ کلیک کرده و زبان انرا فارسی کنید

هیچ نظری موجود نیست: