بهزیستی: دختران برای پرهیز از اعتیاد و تجاوز از خانه فرار می‌کنند

مجید ارجمندی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد: "بر اساس نتایج یک پژوهش ملی، بیشترین آمار دختران فراری در حال حاضر مربوط به گروهی است که به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می‌کنند".

به گزارش ایسنا، آقای ارجمندی دیروز دوشنبه ۲۶ مردادماه با اشاره به نتایج این پژوهش گفت: "این در حالی است که در سال‌های گذشته این آمار مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونت فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار می‌کردند."

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی با تاکید بر اینکه "متأسفانه" دختران ایرانی نمی‌توانند همانند پسران پله های رشد را طی کنند، گفت که یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در خانواده‌ها این است که وقتی دختر به سن بلوغ می‌رسد، با "رویکرد سخت‌گیرانه و محدودگرایانه خانواده" مواجه می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، کم اطلاعی خانواده‌ها در مورد نحوه رفتار با دختران باعث شده که فرزندان دختر را عموماً از انجام بسیاری از کارها منع کنند و گاه قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی شوهر بدهند.

آقای ارجمندی با اشاره به اینکه همه دستگاه های مربوط باید تلاش کنند تا خانواده‌ها آموزش های لازم برای برخورد با دختران را یاد بگیرند، گفت: "در غیر این صورت بیش از ۵۰ درصد از جمعیت جوان کشور را از دست داده ایم و نمی‌توانیم آنان را برای آینده تربیت کنیم."

هیچ نظری موجود نیست: