كارگاه آموزشي تربيت كادر متخصص پيشگيري از اعتياد ويژه مربيان و مشاوران،

كارگاه آموزشي تربيت كادر متخصص پيشگيري از اعتياد ويژه مربيان و مشاوران، روز يكشنبه و دوشنبه(۱۰و۱۱ خردادماه ۹۴) با حضور مربيان و مشاوران سازمان آموزش و پرورش استان كرمانشاه در محل سالن اجتماعات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه برگزار شد.

درابتداي اين كارگاه دكتر خدامراد مومني، رئيس دانشكده علوم اجتماعي و رئيس مركز مشاوره دانشگاه ابراز داشت: كارگاه آموزشي تربيت كادر متخصص پيشگيري از اعتياد براساس تفاهم نامه منعقده بين دفتر سلامت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ستاد مبارزه با مواد مخدر كه در آن مقرر گرديده است، مجري اين كارگاه هاي آموزشي بايستي دانشگاه هاي مادر هر استان باشند، برگزار شده است.
دكتر مومني تصريح كرد: هدف از برگزاري اين كارگاه ها، تربيت افراد متخصص در حوزه پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در آموزشگاه ها و مدارس مي باشد. ما اميدواريم با برپايي چنين كارگاه هايي بتوانيم نقشي موثر در پيشگيري از اعتياد در استان و مراكز آموزشي داشته باشيم.
شايان ذكر است، در ادامه آقاي شمشيري دبير شوراي هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر استان كرمانشاه و آقاي ميرزائيان مديركل سازمان بهزيستي و رئيس كميته فرهنگي پيشگيري از اعتياد استان نيز مطالبي در خصوص مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از سوء مصرف آن به حاضرين ارائه نمودند.
    

هیچ نظری موجود نیست: