دکتر فرمول ساخت شیشه را برام به زبان ساده که بفهمم بنویس و برایم ایمیل کن ؟ ضمنا 100 کیلو ماری جوانا فروشی موجود است Easy Money

روزی نیست که نامه ای به این مضامین دریافت نکنم
دکتر فرمول ساخت شیشه را طوری که من بفهم برای بنویس ایمیل کن قربان معرفتت
دکتر فرمول و طریقه ساخت کراک را به زبان ساده برام به صورت پی دی اف بفرست مخارج ان را هم در خدمتیم ؟
این گونه نامه ها برای من عادی است زیرا به خوبی می دانم همه ایرانی ها به دنبال ایزی مانی Easy Money    هستند و یک شبه می خواهند پولدار بشوند کسانی که حتی نتوانستند دیپلم بگیرند و فرق اکسیداسیون و احیا را نمی دانند و  در رویا های خود در این تفکر هستند که  چندتا قرص سرماخوردگی  را بکوبند و یا تینر و استون و چوب کبریت به هم بزنند و مثلا ماده مخدر  شیشه و یا هروئین بسازنند و بعد  هورا ؟؟ 
ترور مغز من با نامه ای حاوی ماری جوانا
همه این ها برای من عادی بود تا امروز که نامه ای دریافت کردم که فیوز مغز من را سوزاند ؟


دکتر مایلم با شما کار کنم من نه پلیسم نه مامور مخفی صد کیلو ماری جوانا دارم تو اصفهان تو فروشش موندم با من تماس بگیر
البته من هم به عنوان پزشک نه ادم فروشم نه فروشنده مواد اما ؟؟من که نزدیک چندین سال است در حال تحقیق و جستجو و مطالعه درباره سیستم اندوکانابینوئید هستم و کلی مقاله درباره ترک اعتیاد ماری جوانا نوشتم بعد از دریافت این نامه فقط یک چیز به فکرم رسید ؟
کسی که این همه ماری جوانا دارد حتما خودش هم گاهی از اون مصرف می کنه  فردی که مقالات من را هم مطالعه کرده و نظر من را درباره ماری جوانا می داند پس نتیجه میگیریم  :
ماری جوانا مغز جوانان را دچار خنگی می کند .

هیچ نظری موجود نیست: