ترک و درمان اعتیاد به تریاک هروئین شیره و پتیدین و الکل با دیکتاتوری به نام ویویترول Vivitrol (نالتروکسان تزریقی طولانی اثر )


با درود فراوان
سریع میرم سر اصل مطلب من جوان 18 ساله ای هستم که پدرم معتاد به پتدین است چه کار باید بکنم تا اینکه این ماده را ترک کند با تشکر


 ویویترول 
داروی ویویترول  یک امپول طولانی اثر با ماده موثره نالتروکسان است که دیکتاتور مابانه همه مواد مخدر افیونی و پتیدین و الکل را ترک می دهد
این امپول هر ماه به معتاد به الکل و یا پتیدین و یا شیره تریاک تزریق می شود و وای به حال معتادی که شروع به مصرف مواد مخدر بکند
نالتروکسان تزریقی اهسته رهش در  داخل بدن بیمار به مدت یک ماه می ماند و اگر معتاد دوباره شروع به مصرف الکل و یا مواد مخدر افیونی بکند به سندرم ترک دچار شده و هیچ لذتی از مصرف ماده مخدر و یا الکل که نمی برد و  کارش به بیمارستان  و کرم کاتبین می کشد
البته این فرم ترک دادن به نظر کمی خش و دیکتاتور مابانه است اما شاید تنها راه درمان بعضی از افراد است زیرا با ایجاد عهوارض ترک به طور ناخود اگاه شخص دچار تنفر از مصرف مجدد می شود

معتادان ناراحت نشوید ما در ایران به شما ویویترول نمی زنیم ؟؟؟
قیمت هر امپول ویویترول حدود 500 تا 1200دلار است (دو نوع دارد )  و شما باید حداقل 9ماه انرا تزریق کنید پس خیالتان راحت  کسی در ایران  برای ترک الکل و یا هروئین تریاک پتیدین  مبلغ  12000 دوازده هزار دلار خرج نمی کند  پس  با خیال راحت بروید  و  موادتان را مصرف کنید
مجازات خرید و فروش متادون چیست؟ مجازات خرید و فروش متادون ...

هیچ نظری موجود نیست: