استفاده از یخ شکن در درمان افسردگی منجر به کشته شدن حدود 500 بیمار شد
استفاده از یخ شکن در درمان افسردگی

در ده های 1930 و 1940 میلادی برای درمان افسردگی از شیوه «لوبوتومی» استفاده می شد. در گذشته تصور می شد اختلال اصلی در بسیاری از بیماری های روانی در قسمتی از قشر مغز در ناحیه زیر پیشانی است لذا درمان آن ها را در تخریب یا قطع ارتباط این بخش از مغز می دانستند.
دکتر والتر فریمن

هرچند این روش اغلب به صرع و مرگ بیمار منجر می شد. دکتر «والتر فریمن» 3500 مورد لوبوتومی با استفاده از یخ شکن انجام داد.

او در این روش یخ شکن را روی حدقه چشم قرار داده و با یک چکش چوبی ضربه ای وارد می کرد که این شیوه منجر به کشته شدن حدود 500 بیمار شد.


هیچ نظری موجود نیست: