مازیندول در ترک و درمان اعتیاد به کوکائین و محرک ها موثر است Mazindol treatment for cocaine dependence

Mazindol:
Generic name : mazindole                                              
Trade name : mazanor , sanorex                                     
 
Mazindol یک آمین آدرنرژیک  بوده که مشابه آمفتامین می باشداین دارو جزء خانواده داروهای anorectic, anorexigenic  میباشد.
 
مکانیسم عمل: این دارو از طریق ممانعت از reuptake دوپامین و همچنین ممانعت از آزادسازی دوپامین عمل می کند.
 
دوز: روزانه 1تا3 قرص (1-6 mgr) تجویز می گردد که هر قرص حاوی 1mgr نوع Mazanore ,1یا2  mgr از نوع Sanorex است
شیوه مصرف : oral , این دارو 1تا3 بار در روز قبل از وعده اصلی عذایی مصرف می گردد و در صورتی که این شکل مصرف باعث ناراحتی معده گردد باید همراه با غذا مصرف گردد
مدت مصرف: 12هفته
 
در صورت فراموشی چه باید کرد: در هنگام به یاد آوردن سریع مصرف گردد اما اگر زمان دوز بعدی رسیده اجتناب گردد و برنامه اصلی پیگیری شود.در بعد از ظهر به خاطر ایجاد بی خوابی اجتناب گردد.
 
Overdose : بی قراری-لرزش –تنفس سریع-گیجی-حالت تهاجمی-حالت تهوع و استفراغ-اسهال و ضربان قلب نامنظم و تشنج است.
عوارض جانبی: مشابه phentermine
منع مصرف: مشابه phentermine
 
تداخل دارویی:
1-در صورتی که MAOI  طی 14 روز گذشته مصرف شود مثل       Isocarboxazid     نباید استفاده شود.
Tranylcypromine          
Phenelzine                  
2-guanthidine     باعث   اثر این دارو می شود       BP
3-داروهای ضد افسردگی  tricyclic مثل amitriptylineamoxaline- doxepin- nortriptyline- impramine clomipramine- protriptyline-
desipramine