درمان های دارویی برای بیماریها و درمان اعتیاد با گیاهان Medicinal plants به روش سایکدلیک در ایران نیاز به اطلاع رسانی دارد

درمان های دارویی برای بیماریها و درمان اعتیاد  با گیاهان Medicinal plants  به روش سایکدلیک در ایران نیاز به  اطلاع رسانی دارد
تصور کنید شما بهترین ناشر کتاب های علمی در دنیا هستید و برای فروش کتاب های خود به شهری  مسافرت می کنید که همه  مردم ان بیسواد هستند
ایا قادر هستید حتی یک کتاب بفروشید ؟
زمانی که ما صحبت از درمان بیماری افسردگی با سایلوسیبین و یا درمان  اعتیاد با گیاهانی مثل ایبوگین  وکانژین و یا Mitragynineمیراگینین می کنیم هیچکس  در ایران راجبع انها  اطلاع و  اگاهی   ندارد
عدم اطلاع رسانی در زمینه اثرات مفید داروهای گیاهی در درمان بیماریها و ترک اعتیاد  باعث شده است  طبی سنتی و گیاهی ایران نه تنها  پیشرفتی نداشته باشد  بلکه  قادر به جوابگوی  به نیازهای درمانی جامعه نیز نیست   
از طرف دیگر مسئولین سلامت در  جمهوری اسلامی با توجه به سوء استفاده گروهی از عطاری ها در ساخت داروهای گیاهی ترک اعتیاد مضر با اظهار مطالبی همچون هیچ داروی گیاهی برای ترک اعتیاد در جهان وجود ندارد  زمینه اطلاع  رسانی صحیع را پیشاپیش خدشه دار می کنند  و راه اطلاع رسانی را مسدود و مردم را نسبت به داروهای گیاهی بدبین کرده اند
کم کاری مسئولین و دانشکده های طبی سنتی و گیاهی در ایران و عدم  تحقیق اصولی و علمی بر مبنای دانش جدید درباره گیاهان دارویی باعث شده است که طبی سنتی و گیاهی  در ایران از نظر علمی مطرود و بی اهمیت جلوه کند  
مسلمانان جهان معتقد هستند خداوند هیچ دردی را نیافریده مگر درمان انرا قبلا افرید ه باشد
این تفکر به معنای ان است که زمانی که خداوند انسان را خلق کرد درمان بیمارهای انسان را هم در نهاد طبیعت و گیاهان افرید ه است
امروزه همه  داروهای شیمیایی پزشکی  مورد استفاده در درمان بیمارها  الهام گرفته از ماده ای که در یکی از گیاهان کشف شده است می باشد 
 از نظر من عدم تائید گیاهان دارویی برای درمان بیمارها و یا درمان اعتیاد به معنی نداشتن اعتقاد دینی  افرادی است که  انرا بیان می کنند  
 

هیچ نظری موجود نیست: