مکانیسم ایجاد اعتیاد به مواد مخدر و اختلالات شخصیتی از دیده گاه بیوشیمی وروانشناسی در دوران کودکی به زبان ساده

مکانیسم  ایجاد اعتیاد به مواد مخدر و اختلالات شخصیتی  از دیده گاه  بیوشیمی وروانشناسی در دوران کودکی به زبان ساده  
برای درک مفاهیم بهتر علل ابتلا به اعتیاد ما مغز انسان را به سه قسمت تقسیم می کنیم  
سیستم لیمبیک   (اید )‌
این قسمت از مغز مرکز غرایز انسان  و حافظه کوتاه مدت است  از بدو تولد تا حدود ۲۰ سالگی این قسمت فعالیت شدید دارد  شدیدترین فعالیت ان  تا دوره  پیش از دبستان است  
قسمت  پره فرونتال کورتکس  (شخصیت ) 
این قسمت از مغز رابط بین قسمت لمبیک و لوب  پیشانی مغز است  و مرکز ذخیره خاطرات  طولانی و استدالال  اطلاعات داده شده  است  
قسمت فرونتال  یا لوب  پیشانی (سوپر ایگو )‌ 
این قسمت از مغز همان وجدان و شخصیت عالی است که مرکز حافظه استدالال عقلایی و شخصیت کامل شده در انسان است   
 
تکامل سیستم لیمبیک   در مرحله دهانی
مغز کودک تازه متولد شده  وابسته به لذت های انی است  خوردن خوابیدن و هر انچه در مراحل تکامل کودک بر طبق نظریه فروید گفته می شود در  دوران کودکی شکل می گیرد   
مغز کودک تا ۶ سالگی والدین را مورد ازمون قرار می دهد مرحله اول این ازمون مرحله دهانی در ۲ سال اوئل زندگی است
گریه کردن نوزاد ابزاری برای ازمون والدین است .نوزاد  زمانی که گرسنه و تشنه است  شروع به گریه کردن می کند تا به او توجه شود و نیاز او بر طرف شود .  
شیر دادن به موقع رمز تکامل شخصیت کودک است
کودکی که بلافاصله با هر گریه مادر سینه خود را درون دهان او قرار می دهد  و بیش از حد عادی مورد مواظبت است  در بزرگی تمایل بیشتری به ریسک اعتیاد  به سیگار و مواد مخدری که به صورت  دهانی استفاده می شود  پیدا می کند  او فردی متوقع خواهد شد  
کودکی هم که در مرحله دهانی مورد مواظبت قرار نگیرد و به موقع به او  شیر داده نشود در اینده به دنبال کسب این لذت دهانی است که می تواند منجر به اختلالات  جنسی  و شخصیتی شود
زیر نویس
 
 1-   مرحله دهانی : در خلال اولین سال تولد ، دهان مهمترین منبع کاهش تنش ( خوردن ) و احساسات لذت بخش ( مکیدن ) است . در این مرحله وابستگی و به دهان بردن همه چیز از ویژگیهای مهم کودک است . افرادی که در مرحله دهانی تثبیت می شوند احتمالاٌ دیدی خوشبینانه به جهان دارند و در بزرگسالی به دیگران وابسته و یا بیش از حد صمیمی و سخاوتمند خواهند شد و در عوض از دیگران انتظار مراقبت و پرستاری خواهند داشت

Oral-stage fixation

Psychologically, Sigmund Freud (1856–1939) proposed that if the nursing child’s appetite were thwarted during any libidinal development stage, the anxiety would persist into adulthood as a neurosis (functional mental disorder).[2] Therefore, an infantile oral fixation (oral craving) would be manifest as an obsession with oral stimulation; yet, if weaned either too early or too late, the infant might fail in resolving the emotional conflicts of the oral, first stage of psychosexual development and he or she might develop a maladaptive oral fixation.
The infant who is neglected (insufficiently fed) or who is over-protected (over-fed) in the course of being nursed, might become an orally-fixated person. Said oral-stage fixation might have two effects: (i) the neglected child might become a psychologically dependent adult continually seeking the oral stimulation denied in infancy, thereby becoming a manipulative person in fulfilling his or her needs, rather than maturing to independence; (ii) the over-protected child might resist maturation and return to dependence upon others in fulfilling his or her needs. Theoretically, oral-stage fixations are manifested as garrulousness, smoking, continual oral stimulus (eating, chewing objects), and alcoholism. Psychologically, the symptoms include a sarcastic, oral sadistic personality, nail biting, oral sexual practices (fellatio, cunnilingus, analingus, irrumatio), et cetera