بهترین دارو در دوران ترک شیشه (متامفتامین ) جهت جلوگیری از خواب الودگی چیست

بهترین دارو در زمان ترک مخدر شیشه برای جلوگیری از خواب الودگی داروهای نوتروپیک هستند
داروهای نوتروپیک هم به صورت گیاهی و هم به صورت داروهای پزشکی وجود دارند
دو داروی اصلی که در ایران برای کاهش خواب در زمان ترک اعتیاد شیشه استفاده می شود ریتالین و مودافینیل (پروویجیل )است
این داروها بدون نسخه پزشک متخصص به بیماران داده نمی شود و مصرف انها باید تحت نظر پزشک باشد
استفاده از این داروها به طور خود سرانه در زمان ترک عوارض جانبی خطرناک و فراوانی دارد و می تواند با ایجاد سندرم سروتونین موجب مرگ معتاد بشود
قهوه (کافئین )

هیچ نظری موجود نیست: