همسرم به ترامادول معتاد است میخواهم از او طلاق بگیرم چگونه در دادگاه می توانم ثابت کنم شوهرم به ترامادول معتاد است!.

همسرم به ترامادول  معتاد است میخواهم  از او طلاق بگیرم چگونه در دادگاه می توانم  ثابت کنم  شوهرم به  ترامادول  معتاد است!
جواب
اثبات اعتیاد به ترامادول کمی مشکل است زیرا شوهر شما می تواند ادعا کند که به علت کمر درد و یا پا درد چند دفعه ترامادول مصرف کرده است .
ازمایش عدم اعتیاد به ترامادول  در ادرار  بیش از 24 تا 48 ساعت بعد از اخرین مصرف ترامادول می تواد منفی شود  !
راه حل پیشنهادی ما
ابتدا در نزد رئیس دادگاه از شوهرتان به  پرسید که در ظرف سه ماه گذشته چند بار ترامادول مصرف کرده است و اخرین بار چه زمانی ترامادول مصرف کرده است به احتمال زیاد ایشان برای بیگناه نشان دادن خودش خواهد گفت دو سه هفته پیش و یا چند روز قبل به علت درد ی که داشته است چند تایی ترامادول مصرف کرده است و پس از ثبت این اظهارات از دادگاه بخواهید تست مو و ناخن  از نظر میزان کمی و کیفی به روش طیف سنجی جرمی (اسپكترومتري جرمي ) انجام شود
این روش نشان می دهد شوهر شما چه مدت و به چه مقدار ماده مخدر ترامادول مصرف کرده و ایا این میزان مصرف بر اساس دستور پزشک بوده است و یا شخص معتاد و از ترامادول سوء مصرف کرده است .


این روش می تواند مقادیر کم مصرف ترامادول ر ا تا   حدود نیم میکروگرم ترامادول را با ضریب موفقیت حدود 83تا 94 در صد را نشان بدهد و چون رشد ناخن کند است . رشد ناخن  دست از محل ریشه تا نوک آزاد ناخن (خارج شده) 6 ماه طول می‌کشد. ناخنهای شست پا هر ماه 1 میلیمتر رشد می‌کنند و بین 12-18 ماه طول می‌کشد تا کاملا یک ناخن جایگزین آن شود.  به این دلیل  ازمایش ماده مخدر ترامادول از هر قسمت از ناخن شوهر شما موید اعتیاد ایشان به مخدر ترامادول است
Determination of tramadol in hair using solid phase extraction and GC-MS

اندازه گیری و تست  عدم اعتیاد  چه موادی از طریق مو و ناخن صورت می گیرد. متابولیت  های مواد مخدری  مثل ( آمفتامین .متامفتامین (شیشه )Cannabinoids کانابینوئیدهای Cocaine كوكائين Crack Cocaine کراک کوکائین Opiates (inc Heroin) مواد مخدر ( هروئین) Benzodiazepines بنزودیازپین ها Barbiturates باربیتورات ها Phencyclidine فن سیکلیدین Methadone متادون Propoxyphene Propoxyphene -Oxycodone اکسی کدون Meperidine مپریدین Tramadol ترامادول Fentanyl فنتانیل Sufentanil سوفنتانیل Ketamine کتامین )
به الیاف کراتین که  در طول  کل ناخن  به هم تنیده شده اند حدود 3-6 ماه پس از مصرف  مواد مخدر  و یا الکل   انها به بافت ناخن قفل شده است.و هر چقدر  میزان مصرف الکل و مواد مخدر  بیشتر باشد  در ازمایش نشان از مصرف بیشتر  مواد مخدر و یا  اعتیاد به الکل در 3 تا 6 ماه قبل است

هیچ نظری موجود نیست: