کتاب سرزمین شیشه (متالند)Methland

کتاب سرزمین شیشه (متالند)Methland
کتاب متالند(سرزمین شیشه ) که توسط نیک ردن(ریدینگ Nick Reding) نوشته شده است .به بررسی تاریخچه ساخت ماده مخدر متامفتامین (شیشه ) در امریکا و ورابطه ان با مهاجرت روستایان به شهر می پردازد .
در سال 2004  مردم روستایی در امریکا به نام اولوین که در ایالت ایوا قرار دارد  به علت مهاجرت کارگران و نبود کار و فقر و مالیات زیاد  رو به ساخت ماده مخدر شیشه (متامفتامین )  می اورند .
انها در منزل و مزارع شروع به ساخت مخدر متامفتامین می کنند تا اینکه !!منبع:
طنز تهیه ماده مخدر کراک در آشپزخانه منزل - Opium.Site وبلاگ ...
داستان طنز مواد مخدر روانگردان جدید صنعتی در امریکا - Opium ...
طنز اثرات سرخوشی مصرف مواد مخدر روانگردان - Opium.Site ...
ساخت مواد مخدر جدید با استفاده از ماده مخدر متامفتامین (شیشه )
مخدر روانگردان جدید صنعتی دو سی پی 2C-P چیست - Opium ...
مخدر روانگردان جدید روز قیامت( آرماگدون) (Armageddon )
چطور میزان مصرف ماده مخدر شیشه (متامفتامین ) - Opium.Site ...
پروتکل دارویی درمان و ترک اعتیاد شیشه (متامفتامین )

هیچ نظری موجود نیست: