توانایی‌های ذهنی و شناختی انسان نئاندرتال‌ها با مغز کوچک به علت ارتباط عصبی مغزی بیشتر (پلاستیسیته ) مشابه انسان های امروزی بوده است (انعطافپذیری عصبی ) Neuroplasticity

1620853_1404336736535774_2099188932260891961_n
 
 توانایی‌های ذهنی و شناختی انسان  نئاندرتال‌ها با مغز کوچک  به علت ارتباط عصبی مغزی (پلاستیسیته )بیشتر مشابه انسان های امروزی بوده است
ترجمه و تلخیص: دکتر محمد رضا مختاری
 
نئاندرتال‌ها (Neanderthals) نزدیک‌ترین گونه به انسانهای امروزی (انسان خردمند) (Homo sapiens) بوده‌اند که بین حدود چهارصدهزار تا چهل‌هزار سال پیش در آسیا و اروپا زندگی میکرده‌اند. نسل آنها به تدریج با ورود انسانهای امروزی از آفریقا به اروپا-آسیا (Eurasia) منقرض شد.
کشفیات چند سال اخیر نشان داد که این جایگزینی گونه‌ها چندهزار سال طول کشیده و در این مدت این دو گونه باهم آمیزش کرده‌اند، و درصدی از ژن‌های نئاندرتال‌ها در همه ما باقی مانده است. امروزه بدیهی است که برتری برایشی* (evolutionary) ما نسبت به انسانهای نئاندرتال به دلیل مغز بزرگتر بوده است. اما کشفیات جدید نشان داده است که توانایی‌های ذهنی و شناختی نئاندرتال‌ها بیشتر از آن حدی بوده که تصور می‌کردیم. مطلبی در مجله Scientific American به این موضوع پرداخته است.
زبان یکی از ویژگی‌های مهم تمایز دهنده انسان امروزی از سایر نخستیان (Primates) است. شواهد جدید نشان می‌دهد که نئاندرتال‌ها توانایی استفاده از زبان را داشته‌اند. اشیاء کشف شده از آن دوران گویای وجود تفکر نمادین و انتزاعی در نئاندرتال‌ها است، و این نوع تفکر لازمه پیدایش زبان بوده است.
نئاندرتال‌ها هم مثل ما، اغلب راست-دست بوده‌اند؛ این بیانگر غیرقرینگی نیمکره‌های مغز آنهاست، پدیده‌ای که ارتباط نزدیکی با پیدایش زبان داشته است. بعلاوه، یکی از ژن‌های مؤثر بر کارکرد زبان، FOXP2 است که در نئاندرتال‌ها هم پیدا شده است. کشفیات جدید همچنین نشان داده که ابزارهای پیشرفته‌ای که قبلاً تصور میشد مختص انسان خردمند بوده، توسط نئاندرتال‌ها هم استفاده میشده است.
این مقاله نتیجه‌گیری میکند که تفاوت هوش نئاندرتال‌ها با انسان خردمند در آن حدی نبوده که به خودی خود باعث انقراض نسل نئاندرتال‌ها شده باشد، بلکه احتمالاً رشد جمعیت انسان خردمند در محیط محدودتر آفریقا باعث شده بوده که آنها مهارت‌های بیشتری در فراهم کردن غذا پیدا کرده، و این مهارت‌ها هنگام مهاجرت به اروپا-آسیا باعث برتری آنها نسبت به نئاندرتال‌ها شده باشد. مجموعه ژنهای نئاندرتال‌ها هم، که از ابتدا جمعیت کمتری داشتند، پس از آمیزش با انسان خردمند، در مجموعه بزرگتر ژنهای آنها حل، و به تدریج محو شده است.

لینک  مقاله در Scientific American:

   ارتباطات این مطلب
این مطلب در رابطه با تغییرات ساختاری و فرهنگی در یک جامعه است
این مطلب در ارتباط با انقلاب هوشیاری است .
این مطلب در رابطه با داروهای ترک اعتیاد است
این مطلب در رابطه با تغییر دادن افکار  یک جامعه  به سمت تعالی است

هیچ نظری موجود نیست: